Bannawag : 2020-10-16

Contents : 8 : 6

Contents

No adda kayatyo a damagen wenno adda komentoyo, ag-PM-kayo ken ni Anna Liza iti www.facebook.com/annalizamg­aspar wenno agteks iti 0955586945­4.—Editor Oktubre 16-31, 2020 6

© PressReader. All rights reserved.