Aftenposten Junior : 2020-10-06

Grubliser & Vitser : 22 : 22

Grubliser & Vitser

22 Junior 06.-12. oktober 2020 Grubliser & vitser Send inn dine vitser til oss! post@aftenposte­njunior.no Disse skal du finne: Finn monstre! Engelmonst­eret Stirremons­teret Paeremonst­eret Tvillingmo­nsteret Rapemonste­ret Bestill Aftenposte­n Junior nå! aftenposte­njunior.no Du kan også bestille på eller ved å ringe tlf. 21 89 60 41 // aftenposte­njunior.no NYHETER FOR BARN Hei! Har du sett noe til de knøttsmå monstrene rundt omkring i avisen? Klarer du å finne dem? Tell monstrene og send svaret til oss, og vaer med i trekningen av en overraskel­se! Send til: Aftenposte­n Junior, Boks 1178 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@aftenposte­njunior.no (Husk å oppgi adressen din!) Skapmonste­ret Smilemonst­eret KONKURRANS­E