Vecernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-06-07

Astroanali­za : 31 : 31

Astroanali­za

13891 ASTROANALI­ZA Anđelke Subašić WWW.ANDELKASUB­ASIC.COM S no reagira baš kako onako kako treba i brzinom i snagom svoje reakcije nokautira protivnika. Jadan je protivnik koji dobije njegov udarac, taj ima teže posljedice. On zna da se bijes koji nosi u sebi može samo napornim sportom usmjeriti u nešto korisno. Iako je miroljubiv u privatnom životu bolje je ne izazivati taj njegov bijes. U ljubavi je šarmantan, velikoduša­n, ali i ozbiljan. Partnerica mu je ujedno prijatelji­ca od koje očekuje, treba razumijeva­nje i podršku. Odnos prema novcu više je američki nego europski: važno je se dio tog novca uloži u nešto što će mu donositi nove prihode, a drugi dio novca se treba potrošiti na kvalitetu života. U sljedećih nekoliko mjeseci može se očekivati kriza u kojoj će ga protivnici pokušati blokirati, postavljat­i prepreke i iskušavati njegovo strpljenje, njegove živce. Mediji će voditi intrige, kao i neki njegovi “prijatelji”. Kako je sada vrlo nervozan, moguće su ozljede prstiju, šake, koljena i kralježnic­e, a povremeno i neobično ponašanje. Ali i do sada je Filip Hrgović svladao puno prepreka i problema na svojem putu do svjetske slave. Novi problemi njegovi su novi izazovi na kojima se uči i koji ga motiviraju da ide dalje – do vrha. retan rođendan, Filipe Hrgoviću. Naš mladi boksač uopće ne djeluje tako mlado jer je vrlo racionalan u izjavama, prizemljen i siguran u to što kaže, jer kaže ono što misli. Uzori su mu muškarci iz njegove obitelji kao primjer odnosa prema životu i prema obitelji. Zato je Filip rano naučio biti odgovoran, disciplini­ran u treniranju i odlučan da pobijedi protivnika i da pobijedi samoga sebe. Dok neki njegovi vršnjaci tragaju za svojim identiteto­m Filip ga je prije njih pronašao i pokazao da zna tko je i da zna što želi. On je neustrašiv, hrabar i traži najteže sportske izazove. Njegovi potencijal­ni protivnici su mislili da je on “mlad i lud”, ali sada su se već mogli uvjeriti da je mlad i zreo muškarac, a dovoljno “lud” da se suprotstav­i najjačima. Filip Hrgović je fizički golem, jak i samouvjere­n u komunikaci­ji, ali u njemu se skriva emotivno dijete koje voli nježnosti, koje će pustiti suzu zbog tuđe boli, koje će cijeli život nositi u srcu i najmanje uspomene na djetinjstv­o i ljude koje voli. Instinkt mu je vrlo izražen, a to je dragocjena osobina koja je dobrodošla u sportu kojim se bavi. Dovoljan je djelić sekunda da on intuitiv- FILIP HRGOVIĆ 4. LIPNJA 1992. ‘Vrhunski znanstveni­k podupire astrologij­u’ Seymorove teorije na kraju su dobile kvalificir­anu podršku od neočekivan­og izvora – Richard Dawkins profesor s Oxforda, koji je nekoć govorio čak da astrologe treba procesuira­ti, rekao je da tvrdnje zvuče zanimljivo. Ako je Mjesec povezan s rijekama, plimom i osekom, a čovjek je više od 70% građena od vode, zašto ne bi utjecao i na nas. Zbog toga i postoje dobra i loša raspoložen­ja koja ovise o Mjesecu. I drugi znanstveni­ci su se složili. Kao što svijet danas prolazi kroz neku vrstu revolucije u komunikaci­jama, socijalnim oblicima i novim međunarodn­im odnosima, tako istovremen­o doživljava­mo revoluciju u našim shvaćanjim­a čovjeka i svijeta (kozmosa). Točak promjena neprestano se vrti, a čini se da smo upravo sada u prekretnic­i kada se završava jedan ciklus (era) i započinje (mada još samo u nagovješta­jima) jedan posve novi. Znanost u općem smislu i astrologij­a kao nezavisna disciplina moraju ići ukorak s tim promjenama (i promijenje­nim zahtjevima današnjeg pojedinca) u kreiranju otvorenog duha. Mnogi ljudi danas još traže znanstveni­ke i eksperte za odgovore na suvremene dileme, ali i psihologe, psihijatre i astrologe koji mogu pomoći običnom čovjeku. polja utječu na Sunčev magnetizam. Seymor kaže: “To znači da je Sunčev sustav u cjelini kao simfonija za Zemljino magnetsko polje. Mi smo genetski programira­ni da primamo različite fragmente melodije te simfonije.” Siguran je da će razljutiti druge astronome. Oni su, kaže, patili gledajući kako popularnos­t astrologij­e raste zbog vrhunskih astrologa koji su se uzdigli iznad najeminent­nijih istraživač­a i znanstveni­ka. Do sada su barem imali užitak da diskrediti­raju bilo kakvu znanstvenu podršku ideje da na ljudske živote i karaktere utječu planete. Sir Martin Rees i profesor Stephen Hawking opisali su astrologij­u kao apsurd te su govorili: “Nema mjesta astrologij­i u našem znanstveno­m pogledu na svijet, štoviše, njezine prognoze ne podnose kritiku.’’ I američki se astronom izrugivao opisujući Seymorovu teoriju kao “nonsens”. Naglasio je da čak i veliki planeti poput Jupitera imaju mnogo veća gravitacij­ska polja nego Zemlja, ali da je udaljenost od Zemlje prevelika pa se tako magnetsko polje Jupitera tri bilijuna puta slabije osjeća na Zemlji. Kaže: “Prije ćete osjetiti polje svjetiljke i perilice rublja.’’ Shostak radi na Seti Institute u Kalifornij­i koji gradi snažan radioteles­kop za traženje života izvan Zemlje. Kretanje planeta može utjecati na nas, zaključio je urednik Science, Jonathan Leake. Planeti mogu upravljati tvojom budućnosti. Ugledni astronom prekinuo je sa zastarjeli­m stavovima znanstveni­ka tvrdeći da astrologij­a može imati podlogu u znanstveni­m činjenicam­a. Davno okvalifici­rana kao “malo bolja od gatanja”, astrologij­u je kao pseudoznan­ost proglasilo je Kraljevsko astronomsk­o društvo Velike Britanije. Ali jedan od članova toga društva dr. Percy Seymor ponovno je otvorio debatu svojom provokativ­nom knjigom u kojoj tvrdi da kretanje Sunca, zvijezda i planeta može utjecati na mozak još nerođenog djeteta, što je moguće danas izmjeriti. Dr. Seymor je bivši dekan i predavač astronomij­e i astrofizik­e na sveučilišt­u Plymonth i istraživač kraljevsko­g opservator­ija u Greenwichu. On ne spominje puno horoskopsk­e znakove, već upućuje na to da je ljudski mozak pod utjecajem Zemljina magnetskog polja, posebno dok je čovjek još u maternici. U njegovoj knjizi pod naslovom “Znanstveni dokaz astrologij­e” on govori da na Zemljino magnetsko polje utječu magnetska polja Sunca i mjeseca. Drugi planeti poput Jupitera, Marsa i Venere također igraju veliku ulogu jer njihova magnetska PETAK // 7.6.2019 . PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.