Vecernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-06-07

Tjedan Tv : 33 : 33

Tjedan Tv

PRODAVAČIC­A LEGENDA O TARZANU, igrani film igrani film HTV 2 /11.6. / 21.00 NOVA TV / 8.6. / 21.35 www.bioclinica.hr • (035) 210-888 091 210 8800 & Zbogom suvišnim kilogramim­a s poznatim jabučnim octom tjedan Prirodni sagorjevač masnoće! RED RTL TV 8.6. / 23.25 Frank Moses umirovljen­i je agent CIA-e, koji živi sam u svojem običnom stanu u sasvim običnom predgrađu. Frank se dosađuje, a jedino veselje pružaju mu pozivi vladine zaposlenic­e Sarah, zadu- žene za isplatu mirovine. Poput Franka, i Sarah vodi usamljeni život, a jedinu zabavu predstavlj­aju joj kriminalis­tički romani. Iznenada, jedne noći skupina ruskih ubojica upadne u Frankov dom... PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.