Vecernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-06-07

Tjedan Tv : 62 : 62

Tjedan Tv

Organizato­r Europska unija Zajedno do fondova EU Organizaci­ja događaja sufinancir­ana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativno­g programa “Konkurentn­ost i kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REGIONALNI DANI EU FONDOVA ŠIBENIK 10. LIPNJA 2019. Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Poljana 6 PANEL DISKUSIJA RAZVOJ ŠIBENIKA KROZ FONDOVE EUROPSKE UNIJE STRUČNA PREDAVANJA EU FONDOVI KAO MOGUĆNOST FINANCIRAN­JA RADIONICA PREDSTAVLJ­ANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA I POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ Prijave na besplatne edukacije: www.danifondov­a.eu, [email protected]­a.eu 01/63 26 008 www.strukturni­fondovi.hr ili na tel. Više informacij­a na: Organizaci­ju „Regionalni­h dana EU fondova“za Ministarst­vo regionalno­ga razvoja i fondova Europske unije provode Večernji list i Poslovni dnevnik. PETAK // 7. 6. 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.