Kistadirekt : 2020-07-04

NYHETER · JÄRVA : 7 : 7

NYHETER · JÄRVA

Kista/Rinkeby/TenstaDire­kt 7 4 juli–10 juli 2020 Sommarens gudstjänst­er Vi följer Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tion om max 50 personer i samling samt är noga med att hålla avstånd till varandra. Vi firar ingen nattvard tills vidare och samlas heller inte till kyrkkaffe efter gudstjänst­en. sitter vi varannan bänkrad och sprider ut oss på avstånd från varandra. firar vi gudstjänst­en utomhus vid Spånga prästgård. Men även där gäller ett begränsat antal deltagare samt att vi hjälps åt att hålla avstånd. Vid eventuellt regn ställs gudstjänst­en in. Spånga kyrka kommer dock att vara öppen för ljuständni­ng kl. 11.00-12.00. FRÅN SVENSKA MYNDIGHETE­R I Kista kyrka I Spånga Tack för att du håller ut. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. söndag 2 augusti söndag 5 juli ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ Kurt Sundén. Johanna Lindeke. Elin Jimmy Dahllöf. Mellbin. söndag 9 augusti söndag 12 juli ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ Kurt Sundén. Tuulia Sivapragas­am. Jimmy Dahllöf. Marie Grangården. söndag 16 augusti söndag 19 juli Är du 70 år eller äldre? Det går bra att umgås med andra utomhus, men det är viktigt att hålla avstånd. Tänk också på att inte besöka platser där många människor samlas. Ta gärna hjälp med att handla och göra ärenden. Även om det är tufft så är det viktigt att vi håller ut och skyddar varandra. När vi håller avstånd hjälper vi också till att minska belastning­en på vården. Tillsamman­s bromsar vi smittan. ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ Elin Mellbin. Johanna Lindeke. Kurt ŝƌŐŝƩĂ >ŽƌĞŶƚnjŽŶ͘ Sundén. söndag 26 juli ϭϭ͘ϬϬ &ƌŝůƵŌƐŐƵĚƐ­ƚũćŶƐƚ͕ ^ƉĊŶŐĂ ƉƌćƐƚŐĊƌĚ͕ ϭϭ͘ϬϬ 'ƵĚƐƚũćŶƐƚ͕ <ŝƐƚĂ ŬLJƌŬĂ͕ Kurt Sundén. Jimmy Dahllöf. www.svenskakyr­kan.se/spanga-kista VÅR D• AKU T TA NDV ÅRD • KIR URGI • IM PLA NTAT • S NARK BEHA NDLIN G GloriDent välkomnar sin nya tandläkare Saad Bashir som är nischad inom protetik och apnéskenor. Med detta erbjuder vi gratis konsultati­on inom tandfasade­r och snarkbehan­dling. Fortsätt följa myndighete­rnas rekommenda­tioner. Läs mer på eller ring krisinform­ation.se 113 13. Erbjudande: 50% på undersökni­ng och tandhygien­istbehandl­ingar (gäller nya kunder) Gratis implantats­konsultati­on Gratis konsultati­on inom tandregler­ing både synligt och osynligt Erbjudande­t gäller t.o.m. 31/7 2020 010-17 17 272 Allmogepla­tsen 20 177 30 Järfälla info@glorident.se www.glorident.se

© PressReader. All rights reserved.