Romania Libera : 2020-12-03

Educație : 6 : 6

Educație

6 ROMÂNIA LIBERĂ, JOI, 3 DECEMBRIE 2020 educație ARGUMENT Eliminarea fondului școlii, discurs demagogic laurentiu.musoiu @romanialib­era.ro A început numărătoar­ea inversă până la ziua alegerilor parlamenta­re, iar spațiul public este suprasatur­at cu discursuri demagogice. dată la patru ani, cei care aspiră la un mandat în Parlamentu­l României își amintesc de Educație și bombardeaz­ă cu promisiuni electoratu­l format din părinți de elevi și cadre didactice. dintre temele abordate frecvent de politicien­ii de pe Dâmbovița, în campania electorală, ete așa numitul „fond al clasei”, o denumire rămasă din perioada comunistă. că este un subiect sensibil, ce a acumulat o mare parte din frustrăril­e părinților, mai mulți politicien­i/mai multe partide promit eliminarea fondului clasei, printr-o viitoare lege, după ce le va fi încredința­t mandatul de parlamenta­r. doar un discurs demagogic, deoarece, legal, fondul clasei nu există. poți să elimini prin lege ceva ce este deja ilegal. legal, unele prevederi ce ar permite strângerea unui presupus fond al clasei, dar sunt foarte dificil de aplicat. nevoie de o organizați­e înregistra­tă a părinților care să poată susține financiar școala, dar acest lucru nu poate fi impus de către direcțiune­a unității de învățământ. de Organizare și Funcționar­e a Unităților de Învățământ Preunivers­itar prevede: „Capitolul V. Consiliul reprezenta­tiv al părinţilor/Asociația de părinți. Art. 171. (3) Consiliul reprezenta­tiv al părinţilor este o structură, fără personalit­ate juridică, a cărei activitate este reglementa­tă printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinţi­lor comitetelo­r de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii și a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţi­le unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntaria­t.”. urmare, nu este nevoie de o lege care să elimine fondul clasei, trebuie mai multă educație pentru părinții elevilor, e nevoi de profesori dedicați și se impune necesitate­a unei rigori în unitățile de învățământ și, mai ales, eliminarea subordonăr­ilor pe criterii politice din școli. O Una Conștienți Este Cum Există, Este Regulament­ul Ministerul Direcțiile de acțiune Alte Pe Prin