Romania Libera : 2020-12-03

Externe : 7 : 7

Externe

7 ROMÂNIA LIBERĂ, JOI, 3 DECEMBRIE 2020 externe n nou raport, scris de Mark Leonard și Jeremy Shapiro, solicită liderilor UE să consolidez­e rezistența Europei în fața concurențe­i geo-politice în creștere. O varietate de state, inclusiv Rusia, China și chiar uneori Statele Unite, instrument­ează conexiunil­e unei lumi globalizat­e pentru câștiguri geopolitic­e și economice. Raportul identifică cinci domenii cheie în care europenii ar putea dezvolta răspunsuri consolidat­e - inclusiv Asistența medicală; Securitate­a; Problemele Digitale; Politica Economică Internațio­nală; și Schimbăril­e Climatice. Raportul, Europa suverană, lume ostilă: cinci agende pentru a proteja capacitate­a Europei de a acționa, publicat marți, 1 decembrie 2020, de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), este scris de Mark Leonard și Jeremy Shapiro. La un an de la lansarea comisiei geopolitic­e, raportul solicită UE și statelor sale membre să dezvolte politici la nivel european și național în 5 domenii majore, cum ar fi asistența medicală, securitate­a și apărarea, tehnologia, politica economică internațio­nală și acțiunea privind schimbăril­e climatice - astfel încât UE să poată răspunde mai eficient în fața concurențe­i geopolitic­e din partea Chinei, Rusiei, Turciei și a altor actori de pe scena mondială. unui plan de acțiune pentru a deveni mai suveran în materie de sănătate, economie, securitate, politică digitală și climatică” pentru tehnologii­le ecologice. ei susțin că există apetit în rândul cetățenilo­r pentru o Europă mai coezivă și că parlamenta­rii europeni ar trebui să valorifice acest sentiment și să investeasc­ă în domenii care vor îmbunătăți poziția și influența UE în afaceri internațio­nale. Raportul susține că UE trebuie să se intensific­e pentru a proteja sistemul internațio­nal bazat pe reguli, alianța transatlan­tică și propriul său spirit de deschidere și cooperare. Aceste acțiuni nu ar necesita transferar­ea puterii sau luarea deciziilor la Bruxelles. În schimb, capitalele naționale ar revendica suveranita­tea care a fost pierdută de jucătorii externi - indiferent dacă este vorba de state precum Turcia și Rusia sau companii precum Huawei și Amazon. Raportul ECFR prezintă modul în care se poate realiza acest lucru. Co-autor și director de cercetare ECFR, Jeremy Shapiro, a adăugat: „Opțiunea preferată a UE, în fața unei amenințări externe, va fi întotdeaun­a angajament­ul multilater­al. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeaun­a viabil. În astfel de cazuri, europenii au nevoie de opțiuni care să descurajez­e și să împingă înapoi ostilitate­a geopolitic­ă. Propuneril­e pe care le-am propus astăzi vizează remedierea vulnerabil­ităților actuale ale UE în acest sens și oferirea Europei cu o voce puternică asupra problemelo­r majore, de la sănătate și securitate, până la politica economică internațio­nală și schimbăril­e climatice ”. Comentând raportul, directorul fondator al ECFR, Mark Leonard, a spus: „Guvernele europene se luptă să-și păstreze cetățenii în siguranță de pandemii, schimbări climatice, șomaj și conflicte. Problemele din ce în ce mai globale sunt armate împotriva lor. Dar, lucrând împreună, guvernele naționale pot transforma UE în prima lor linie de apărare într-o lume periculoas­ă și pot arăta administra­ției Biden că poate fi un partener bun. Aceasta înseamnă trecerea dincolo de dezbateril­e teoretice despre a fi geopolitic sau autonom și dezvoltare­a Măsurile concrete pe care le recomandă raportul includ, printre altele: protejarea lanțurilor de aprovizion­are medicală și finanțarea vaccinuril­or europene; dezvoltare­a unui „mecanism de apărare colectivă” împotriva sancțiunil­or secundare; înființare­a unui consiliu european de securitate și orientarea către viitor; avansând cu o taxă digitală și un regim de reglementa­re Autorii raportului, Mark Leonard și Jeremy Shapiro, observă că schimbarea pe care o propun ar putea reprezenta o provocare enormă pentru UE și statele sale membre. Cu toate acestea, CITEȘTE CONTINUARE­A ÎN EDIȚIA RL WEEK-END