PC-Tidningen : 2020-07-23

DEN SÄKRA SIDAN : 13 : 13

DEN SÄKRA SIDAN

DEN SÄKRA SIDAN Övervaknin­gsappar allt populärare Ett nytt hot blir allt vanligare i världens mobiltelef­oner. Fenomenet kallas för stalkerwar­e, eller övervaknin­gsprogram på svenska. Det rör sig om appar som i hemlighet registrera­r allt som telefonens ägare gör. Problemet blir snabbt allt allvarliga­re. Enligt säkerhetsf­öretaget Kaspersky ökar fenomenet med övervaknin­gsprogram kraftigt för närvarande. Kaspersky konstatera­r 838 procent fler tillfällen med övervaknin­gsprogram under 2019 jämfört med 2018. Till vissa delar påminner övervaknin­gsprogram mycket om spionprogr­am eftersom målet är detsamma, det vill säga att ta reda på informatio­n i det fördolda. Skillnaden är att ett övervaknin­gsprogram är inriktat mot en enskild person och att det oftast är installera­t av någon som står den drabbade nära eller som åtminstone har fysisk tillgång till telefonen. För att skydda sig finns det en del knep: ■ ■ ■ Felstavade webbadress­er kan vara farliga ■■ 13 PC- TIDNINGEN 12 2020 ❚❚❚ WWW.PCTIDNINGE­N.SE Foto: Shuttersto­ck

© PressReader. All rights reserved.