PC-Tidningen : 2020-07-23

FRÅGA OSS : 62 : 62

FRÅGA OSS

FRÅGA OSS . I nedre delen av fönstret 3 klickar du på Nätverksoc­h delningsce­nter 4 . Klicka på Ändra inställnin­gar 4 för nätverksko­rt 5 i kolumnen till vänster. 2 5 6 7 62 PC-KOMPUTERTI­DNINGENFOR­12ALLE2020­18 2016 ■ ❚❚❚ WWW.WWW.PCTIDNINGE­N.KOMPUTER.DK SE

© PressReader. All rights reserved.