PC-Tidningen : 2020-07-23

INNEHÅLL NÄSTA NUMMER : 68 : 68

INNEHÅLL NÄSTA NUMMER

SÄ B Ä L S JA T - R E! Upplev 2:a världskrig­et från början till slut i den framgångsr­ika bokserien E!E! 1:– EN VÄRLD I KRIG + 19:– i porto och exp. I bokserien EN VÄRLD I KRIG får du en grundlig, kronologis­k genomgång av 2:a världskrig­et – från fascismens födelse och krigets stora dramatik till efterspele­t då segrarna gör upp med krigets värsta förbrytare. RABATT 219:– USA:s erövring av Okinawa 1945 1–5 april 5–8 april 8–17 april 17–21 april 21–24 april 24 april–23 juni varldenshi­storia.se/varldikrig Beställ på E EN VÄRLD I KRIG/Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS, Kundtjänst, 205 50 Malmö, tel. 08- 555 454 67

© PressReader. All rights reserved.