Åbo Underrättelser : 2020-10-16

NYHETER : 11 : 11

NYHETER

11 ÅU FREDAG 16 OKTOBER 2020 NYHETER atten Doris PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW