Åbo Underrättelser : 2020-10-16

NYHETER : 2 : 2

NYHETER

2 ÅU FREDAG 16 OKTOBER 2020 NYHETER Välkommen med: bli medlem, ställ upp i kommunalva­let! SANNFINLÄN­DARNAS PARTILEDNI­NG I PARGAS PÅ SÖNDAG 18.10. kl. 14.45-15.30 Jussi Halla-aho, Simo Grönroos Riikka Purra Ordförande partisekre­terare 1. vice ordförande och S-market, Vapparväge­n 3 KOM OCH SNACKA! Andra sannfinlän­dare också på plats Välkomna! 2021 LET ALVA MUN KOM PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW PROJEKTOMR­ÅDET är huvudsak-