Grimstad Adressetidende : 2020-08-04

NYHETER : 12 : 12

NYHETER

12 Tirsdag 4. august 2020 NYHETER FAKTA HISTORISKE MERKER FOR DAMPSKIPSB­RYGGA 1880 - Brygga er 21 fot (6.4 m) bred og 139 fot (39,6 m) lang. 1894 - Brygga utvides til 11 m. bredde og 50 m. lengde. Den ligger på 170 peler 1917 - Brann på bryggen, skuret må rives og bygges nytt 1919 - Ettersyn av paelene og reparasjon av brygge og skur. Skuret er forlenget med 12 fot (3.65 m.), og har fått vegg mot syd. 1935 - Brann på bryggen 1939 - D/S "Stavangere­n" krasjer i brygga og 10 meter blir kappet av. 1941 - Skuret er helt innebygd 1954 - Brygga utvides med: 10 meter i lengden og 4 meter i bredden. Nytt lagerskur på 30 x 6 meter 1968 - Brygge utbedres. Treverk skiftet ut 1972 - Ferkingsta­d søker om Restaurant og Motell på brygga - avvist. 1974 - Båtsenter (Landvi båt & rep) og flytende Marina 1977 - Planer om 442 nye båtplasser i indre havn - avvist 1978 - 15.000 m³ stein er fylt i bassenget Brygga kneler. 1979 - Halve brygga brukes som gjestebryg­ge. 1982 - Planer om 300 nye båtplasser med gangbro - avvist 1986 - TU vedtar å anlegge ny 75 P-plasser øst for brygga. 1989 - Røde kors får fast base på brygga 1990 - Flere vil omdanne brygga til gjestehavn med turistinfo og sanitaeran­legg. Grimstad Handelstan­d tar ansvar for turistkont­or ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

© PressReader. All rights reserved.