BrommaDirekt : 2019-06-15

NYHETER · VÄSTERORT : 11 : 11

NYHETER · VÄSTERORT

BrommaDire­kt 11 15 juni–21 juni 2019 FAKTA FINNS! Barn och unga behöver röra sig minst 60 min per dag enligt de nationella riktlinjer­na. Elever som rör sig och äter bra har bättre hälsa och bättre förutsättn­ingar att lyckas i skolan. Dessutom påverkar all fysisk aktivitet både inlärnings- och koncentrat­ionsförmåg­a på ett positivt sätt. Men enligt Pep-rapporten 2019 minskar fysisk aktivitet med åldern. Vill du vara med och vända utveckling­en? Läs mer om hur du kan vara med i arbetet för barn och ungas hälsa – och ta del av hela Pep-rapporten 2019 på www.generation­pep.se.

© PressReader. All rights reserved.