BrommaDirekt : 2019-06-15

MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE : 24 : 24

MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE

6.$1',$0¯./$51$ %5200$ 63±1*$ (.(5¿ %5200$3/$1 %5200$#6.$1',$0$./$51$ 6( 6.$1',$0$./$51$ 6( %5200$ 9,// '8 9(7$ 9¯5'(7 3± ',1 %267$'" Kontakta oss för en kostnadsfr­i värdering! $ %5200$ %5200$3/$1 ‹ %¯67$ /¯*( 2&+ 1¯5$ $//7 GRÖN UTSIKT IN TILL CITY -NÄRA ALLT. Trivsam 3:a med genomtänkt, modern, öppen planlösnin­g, solig balkong. Bra Brf i ett av Brommas bästa lägen. 87*±1*635,6 .217$.7$ 0¯./$5( $9*,)7 $'5(66 .$33/$1'69¯*(1 .21725 %5200$ .5 %2$5($ .90 $17$/ 52. 9±1,1*63/$1 0¯./$5( ±6$ %(/,1 9ÌUGHUD GLQ ERVWDG PHG RVV YÌONRPPHQ WLOO GLWW ORNDOD NRQWRU L %URPPD 6SÎQJD (NHUÜ $QQLFD 2SSHQKHLP 6WHQPDQ 0RQLND .HLOOHU glad midsommar! +HQULN /DUVVRQ cVD %HOLQ 9¯/.200(1 +(0 6.$1',$0$./$51$ 6(

© PressReader. All rights reserved.