National Geographic (Sweden) : 2020-07-28

VÄRLDENS TAK : 40 : 40

VÄRLDENS TAK

MOT TOPPEN I hopp om att komma först till toppen sände britterna tre expedition­er till Mount Everest på 1920-talet. I slutfasen av 1924 års expedition försvann George Mallory och Sandy Irvine. Ingen vet om de lyckades ta sig till toppen, en bedrift som – om den kan bevisas – skulle skriva om klätterhis­torien. År 2019 sökte en National Geographic­expedition svar, men mysteriet förblir olöst. De brittiska expedition­ernas leder (1921, 1922, och 1924) NG-expedition­ens klätterled

© PressReader. All rights reserved.