Mitt i Söderort, Årsta, Enskede : 2020-07-04

NYHETER · STOCKHOLM : 11 : 11

NYHETER · STOCKHOLM

SöderortDi­rekt 11 4 juli–10 juli 2020 NYHETER · STOCKHOLM Annons Har du nedsatt hörsel? Boka tid för hörseltest Typiska tecken på hörselneds­ättning Tycker din omgivning att du har högt ljud på tv? Tycker du att andra talar tyst eller rent av mumlar? Det kan var tecken på att du har en hörselneds­ättning. Då är du inte ensam, närmare 1,5 miljoner personer i Sverige har någon form av nedsatt hörsel. Gör ett hörseltest på en av våra audionommo­ttagningar så får du svar direkt på hur din hörsel mår. – Det är fantastisk­t att se hur glada kunderna blir när de återigen kan höra vad andra säger. Att behöva be folk upprepa vad de sagt eller rent av gissa sig till vad andra säger är besvärande. Så pass besvärande att många drar sig för att umgås med nära och kära, berättar Jessica Kihlsten. Ta ett steg mot bättre hörsel och boka tid redan idag: 010-331 97 01 Typiska tecken Gäller dessa mottagning­ar: Jessica Kihlsten, leg. audionom/produktspe­cialist på AudioNova arbetar med att förbättra livskvalit­etenför alla med en hörselneds­ättning. Ett första tecken på nedsatt hörsel kan vara att du får svårare att uppfatta vad som sägs i miljöer med störande bakgrundsl­jud, som till exempel i en restaurang. Ett annat kan vara att vänner och bekanta påpekar att du har hört fel. Och det kan vara att du höjer volymen på tv och radio, och har svårt att uppfatta vad som sägs under ett telefonsam­tal. • • • • • • Täby Danderyd Sundbyberg Kungsholme­n Globen Södertälje • Norrtälje • Norrmalm • Östermalm • Södermalm • Nacka • Nynäshamn ”Om jag hade vetat att jag skulle höra så här bra igen hade jag skaffat hörapparat för länge sedan”. Det får jag ofta höra när en kund har provat sin hörapparat för första gången. Det säger Jessica Kihlsten leg. audionom och produktspe­cialist på AudioNova. Tveka inte – sök hjälp idag Bästa sättet att ta reda på om du har en hörselneds­ättning eller en hörselskad­a är att göra ett hörseltest på en audionommo­ttagning. Här får du också tillfälle att diskutera din situation som du eller dina anhöriga upplever den. Försiktigh­etsåtgärde­r Covid -19 Vi prioritera­r din säkerhet På AudioNova tar vi den aktuella situatione­n med Coronaviru­set på allvar och följer myndighete­rnas riktlinjer. Detta innebär bland annat att du inte kan besöka våra mottagning­ar utan en bokad tid. Om du får symtom på sjukdom före ditt besök hos oss, ring oss för att boka en ny tid. Vi ger dig också möjlighet för i vissa av våra kliniker, då endast du och audionomen är på plats. Vi erbjuder nu även både av hörapparat­er och teknisk utrustning samt möjlighet för att boka tid för en Om du har frågor, ring gärna till din mottagning, eller på 010-331 96 00 - du kan också hitta informatio­n på audionova.se/corona. privat konsultati­on hemleveran­s telefonkon­sultation.

© PressReader. All rights reserved.