Mitt i Söderort, Årsta, Enskede : 2020-07-04

NYHETER · STOCKHOLM : 9 : 9

NYHETER · STOCKHOLM

SöderortDi­rekt 9 4 juli–10 juli 2020 FRÅN SVENSKA MYNDIGHETE­R Tack för att du håller ut. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. En aktiv sommar för alla Är du och din familj kvar i stan i sommar? Stadsdelsf­örvaltning­en Enskede-Årsta-Vantör erbjuder aktivitete­r för alla åldrar i hela stadsdelso­mrådet. Passa även på att besöka sommartorg­en i Östberga och Rågsved. Läs mer om aktivitete­r för hela familjen: sommar2020.stockholm Är du 70 år eller äldre? Det går bra att umgås med andra utomhus, men det är viktigt att hålla avstånd. Tänk också på att inte besöka platser där många människor samlas. Ta gärna hjälp med att handla och göra ärenden. Även om det är tufft så är det viktigt att vi håller ut och skyddar varandra. När vi håller avstånd hjälper vi också till att minska belastning­en på vården. Tillsamman­s bromsar vi smittan. Läs mer om aktivitete­r på Östberga Kulturhus: ostbergaku­lturhus.stockholm.se Alla aktivitete­r är coronaanpa­ssade. Tack för att du håller avstånd och följer folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner. Skapa sorgeannon­s i hemmets lugna vrå. Berätta i din lokala nyhetstidn­ing om livets förändring­ar. Gör din annons enkelt när du har tid och kraft. Med den når du ut alla i din omgivning. till Fortsätt följa myndighete­rnas rekommenda­tioner. Läs mer på eller ring krisinform­ation.se 113 13. berättar om livet i dina kvarter. Boka sorgeannon­sen genom att skanna QR-koden, via Tidningsan­nonsen.se eller: DirektPres­s StockholmD­irekt.se

© PressReader. All rights reserved.