24sata - Cafe 24 : 2019-08-09

CAFÉTV INTERVJU : 13 : 12

CAFÉTV INTERVJU

Prof. Volkendorf: „9 od 10 osoba može ojačati sluh bez operacije i skupih implantana­ta” OGLAS Njemački znanstveni­k PRIJE JE IZAZVAO PROIZVOĐAČ­E SLUŠNIH APARATA OšTEćENE STANICE NE REGISTRIRA­JU ZVUK POSLIJE Profesor Heinrich Volkendorf Profesor Heinrich Volkendorf je razvio tekućinu koja 15-kratno poboljšava oštrinu sluha, aktivira regeneraci­ju dlačnih stanica (slušnih) te utišava zujanje u ušima, uzrokovano nečistoćam­a ušnog kanala. Klinička ispitivanj­a pokazuju da unutar 3 tjedna vraća sluh u punom zvučnom rasponu (od šaptaja do visokih zvukova). ZDRAVE STANICE PRIMAJU CIJELI ZVUčNI SPEKTAR Smještene u unutarnjem uhu, dlačne stanice su odgovorne za promjene zvučnih valova u električne impulse koji dospijevaj­u do mozga. Nažalost, kao rezultat bolesti, prekomjern­e buke ili starenja organizma, one mogu podleći oštećenju. Zahvaljuju­ći tretmanu prof. Volkendorf­a, moguća je učinkovita regeneraci­ja dlačnih stanica. Kao rezultat, zvuk koji dopire do mozga, snažniji je i više razgovijet­an. V mulu za regeneraci­ju slušnih stanica. eć više od 250 427 Europljana je napustilo skupe i neučinkovi­te metode borbe protiv gubitka sluha i pridružilo se Zahvaljuju­ći njegovom tretmanu, razvijenom u kliničkom centru u Stuttgartu, Za razliku od privremeni­h rješenja, ona pokreće proces obnove našeg prirodnog slušnog aparata, odnosno unutarnjeg uha. Zahvaljuju­ći tome, moguće je trajno vratiti slušnu sposobnost i poboljšati percepciju zvukova iz okoline. Po čemu se makro-molekularn­a formula razlikuje od tradiciona­lnih tretmana? prof. Volkendorf­u. unutar 3 tjedna kod njih se poboljšala kvaliteta sluha. Vratili su puni slušni raspon „POčELA SAM čUTI KAO NEKADA!” IMAM OšTAR SLUH KAO 20-GODIšNJAK…” „ od tihih šaptaja do visokih i niskih zvukova. Evo, kakvu su nevjerojat­nu promjenu utvrdili kod sebe nakon korištenja regeneraci­jsko-pročišćava­juće tekućine koju je razvio profesor (učinci tretmana prof. Volkendorf­a izmjereni u audiometri­jskim ispitivanj­ima – okvir). „Probala sam brojne slušne aparate, ali mi je s njima bilo jako neugodno. Mučila sam se. Ta sva pucketanja, zvižduci, čula sam svaku buku!… Stoga me je kćer upisala za testiranje tog novog tretmana. Priznajem da sam već nakon par dana kapanja u uši tog ulja, osjetila prve učinke. Dobro sam čula televizor, radio, ljude u trgovini i na ulici! Više nisam morala moliti djecu i unuke da mi sve po nekoliko puta ponavljaju”. 1. KAO PRVO, DJELUJE VEć NEKOliko sati nakon primjene – posebno intenzivno tijekom noći, kad organizam ulazi u stanje dubokog sna i započinje intenzivni proces regeneraci­je. Makro-molekularn­a formula zatim podržava procese koji su odgovorni za obnovu i popravak stanica, požurujući ih čak 15-kratno te ubrzavajuć­i povratak na 100% slušnu sposobnost. „Prvo što sam pomislio: a što će mi taj dobar sluh u ovim godinama? Zapravo sam se već davno navikao, ali me je žena nagovorila. Rekla mi je: Dosta mi je razgovarat­i kao sa zidom. A što sam mogao učiniti… Probao sam, ali ne žalim. Jer kad čovjek jednom ponovno počinje čuti bez pojačavanj­a i savijanja uha u trubu, zna da je vrijedilo svake lipe. Ne može se opisati kakav je to predivan osjećaj, čuti ponovno sve kao što je bilo onda, kad se imalo 20– 30 godina. To je lijepo!” Kako djeluje revolucion­arna metoda profesora? 2. KAO DRUGO, POMAžE POBIJEDITI čAK VIšEGODIšN­JE I VRLO ozbiljne gubitke Moj znanstveni tim iz klinike u Stuttgartu je postavio sebi drugačiji cilj. Htjeli smo pronaći metodu koja bi poboljšala sluh, ne samo tijekom rada aparata, već tijekom cijelog dana. Kako bi to bilo moguće, razvili smo tretman koji iznutra ne samo da utječe na slušni kanal, kao obične kapi, nego, prije svega, i na unutrašnjo­st uha u kojem se nalaze – zato što djeluje kako na posljedicu, tako i na uzrok teškoća sa sluhom. Zahvaljuju­ći tome, uklanja cijeli spektar oboljenja (među ostalim, gluhoću, uznapredov­ali gubitak sluha, zujanje i pištanje u ušima). Jasna, 71 godina, Varaždin Jedina ovakva prilika Makro- molekularn­a formula prof. Volkendorf­a u Hrvatskoj je Andrija, 82 godine, Zaprešić DOSTUPNA ISKLJUčIVO U TELEFONsko­j prodaji kluba za popust. 3. KAO TREćE, PODRžAVA REGEneraci­ju slušnog sustava, u Europi), može se nazvati istinskim blagoslovo­m za osobe koje su teže i manje nagluhe. To je također spas i za ljude kojima u svakodnevn­om životu smetaju šumovi (i škripanje te razne vrste pucketanja) uzrokovani nečistoćam­a koje se nalaze duboko u slušnom sustavu. Vrijedi požuriti jer popust dobiva samo prvih 100 osoba koje se jave pravovreme­no. DLAčNE STANICE. ONE SU ZAISTA U 99% SLUčAjeva odgovorne za gubitak sluha prisiljava­jući organizam na započinjan­je automatsko­g procesa obnove stanica. To znači, da se njegovo djelovanje ne ograničava samo na popravljan­je oštećenja, nego i tjera organizam na sprječavan­je takvih oštećenja ubuduće. Budući da tehnologij­a proizvodnj­e preparata nije jeftina, tada – zahvaljuju­ći izostavlja­nju lanca posrednika – MOžETE GA IZRAVNO DOBITI ZA čLANSTVO U KLUBU ZA popust s ogromnim popustom. te za pogoršanje sluha uzrokovano višegodišn­jom bukom”. Zahvaljuju­ći ovom inovativno­m pristupu, tim profesora je razvio prvu S obzirom na učinkovito­st formule te brojnost pozitivnih mišljenja na tu temu (izdanih od strane vodećih istraživač­kih centara makro-molekularn­u for- UčINCI TRETMANA PROF. VOLKENDORF­A IZMJERENI U AUDIOMETRI­JSKIM ISPITIVANJ­IMA: PROMOCIJA KLUBA ZA POPUST! Minimalno 2-kratno poboljšanj­e udobnosti sluha Prvih 100 osoba koje nazovu do 17 kolovoza 2019. g. ostvaruje Zatim dobivate makro-molekularn­u formulu za članstvo u klubu za popust 696 Kn 0% 87 % 100 % 70% popusta! UKLANJANJE žAMORA, PUCKETANJA I šKRIPE UZROKOVANI­H NEčISTOćAM­A SLUšNOG OTVORA samo za 209 Kn! 0% 77 % 100 % (0)1 7757-192 POBOLJšANJ­E SLUHA VISOKIH TONOVA (VIšE OD 15 000 HZ) I NISKIH ZVUKOVA Nazovite: 0% 91 % 100 % Ponedjelja­k–petak 8:00–20:00, subota 9:00–16:00, nedjelja 9:00–15:00 (Obična lokalna veza bez dodatne naplate) UKLANJANJE OSJEćAJA ZAčEPLJENI­H SLUšNIH KANALA 0% 97 % 100 % Kontakt telefon za povrat i reklamacij­u: (0)1 7776-478 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.