Mitt i Kungsholmen : 2020-08-29

KORSORD : 14 : 14

KORSORD

Kungsholme­nDirekt 14 29 augusti–4 september 2020 KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 35 ^dK <,K>D^ zͲ ^ ddE/E'^, / hWW Θ E Z Z KZ EE ͕ > y͕ &Z ͕ D/ < E K , Ks , P^d>/' ^d s :hZ' > E E d>z E Ͳ > z Z D >> E K > K , dKZ^s/< , Zd &K Z > D ZͲ < Ͳ D ZP< Z / ZzD E ^P< Z , E D d :d ^ , D > y&/^< E /d ^KD &PZͲ :P ^ ϭϵϳϵ ^dZ >Ͳ E/E'^Ͳ d > ' , EE ^ Ͳ & Z' / /EE , , Z ϮͲ dKZE^Ͳ < E Z/ <Ͳ D E , Z KZ ^ ^^ K&& Zd zd W : < E d E ^ d/ Z <> DͲ E/E' &Zh D &K E W E'Ͳ Zh & >> W Z& Z s/ < E d' Z >KZd/' W> dd&/^< ^dK <,K>D^ EKZ >/' ^d ^d ^ > WW>/ Z ^ W shZZ Ͳ D &Z/^< >/ < :h>Ͳ ^Ͳ :hZ , E' Z &Z E 'KDD E >PW Z Ps Z ,hs E ^dZ EͲ d h E ' ^ W s Z &PZZ E ^:P W P Z Eh WW >Ͳ s/< E >/'' Z Zz^< /s ' Zh'' d ZK Z Z ^ d K Z , 'hEE Z s Z / ;&Ϳ K , D/ZZ E s Z d, Yh E ' Z &PZ E d '/d > Ͳ y͍ E ^ d Z P ' Z E ^Ͳ < d ZZ :Kh> , ZD K , ZD s dd E K , s>KWW hd EZ W &/^<Ͳ K , W/^ D ^d E^ ^dPZ^d ^WdhZW Z< > E Ͳ ^< W 'K: KD ^P< Z / ^hDW ^Ͳ ^d , Z E d W Zd/ < s E , Z WKEͲ d/^< P Z 'zdd Z , >>Ͳ >>EE^ s Ed Z/s Pd Z Z E D K ^ ^ Z ^> Z 'Ͳ E^ &P>:^ s , hͲ Z < ͍ & Z s/ h>> s W /EK Z ^ D > P ^ Z/E K> D E ^ E < E s/ ^ dd / ^ < Z /EE Ͳ , >> Z ^h : E K E Ͳ Z ' Ed ^ d d h Z ^ d /< , ^D > zyKZ K , W> dd , dd E Z , E ^t/E' > DhZͲ Ͳ > E ^/DKE dz >/' E < Ͳ KZd &Z/ ^< dd ^d >> d s > / > d d^ >/E ^ E Ͳ ^/ ^ h E &/>DͲ ^d Z E Z ^ Zs W < >d Z < W , Z KDͲ ds/^d d ^< ''͍ Z K dKZ W W s > E > Z d/>> '' Z ^ , Z s EE ^s E^< ZD E / EKs D Z ϭϳϬϬ > DhZͲ / Dh^/< z > <ŽŶƐƚƌƵŬƚƂƌ͗ ůĞŶĂͲŚŽůŵů­ƵŶĚ͘ĐŽŵ ͬ &ŽƚŽ͗ DŽƐƚƉŚŽƚŽƐ Whatever life’s twists and turns, we’re for the Hos oss hittar du allt du behöver till dina gör det själv-projekt, hemmafixan­de och trädgårdsp­åtande. Välkommen till Bromma Blocks. Var med i kampen om två biobiljett­er – genom att skicka in de ord som kommer fram i korsordets färgmarker­ade rutor. Kryssa rätt och vinn biobiljett­er! ● ● in kodorden, namn och din adress till – eller skriv på ett vykort och posta till adressen ”Korsord, Direktpres­s, Box 5290, 102 46 Stockholm” Tävla med Direktpres­s! Tävla genom att skicka korsord@direktpres­s.se ● 1 september 16.00 vill vi ha din lösning. Senast på tisdag ● Förra veckans vinnare: Barbro Delin, Solna.