Mitt i Upplands Väsby : 2021-01-16

KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 2 : 21 : 21

KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 2

Upplands Väsby 21 16 januari–22 januari 202121 KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 2 · Upplands Väsby Din lokala marknad LÅT DITT FÖRETAG SYNAS HÄR! Kontakta oss! annons@mitti.se · 08–550 550 00 Vår kunskap är din säkerhet på vägen • Kameraöver­vakning • Brandlarm • Passagesys­tem • Nyckeltill­verkning • Doorman • Inbrottsla­rm • Värdeförva­ring – Från mopedbilar till husbilar – ProDOB AB Kanalvägen 3 D, InfraCity ( Ingång mellan Siba och Sats) Tel: 08- 410 400 67 info@ prodob.se Dragonväge­n 104, Uppl Väsby • 08-551 157 30 www.prodob.se Jag hjälper till med allt som rör DÖDSBOFÖRV­ALTNING, TESTAMENTE­N m.m. Över 40 års juristerfa­renhet! FORSKNINGE­N FÅR ALDRIG TA PAUS EL • TELE • DATA • INSTALLATI­ON • SERVICE ETABLERAD 1978 Stallgatan 1, Upplands Väsby Tel: 070-756 90 99 info@borgensele­ktriska.se www.borgensele­ktriska.se Bli månadsgiva­re idag! Tel 08-590 911 40 www.hjart-lungfonden.se | antti@juristmust­onen.se Kontinuerl­ig annonserin­g i din lokala tidning ökar räckvidden, Kontakta oss för mer informatio­n! VI GER DIG FLER KUNDER! Upplands Väsby PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW