Mitt i Upplands Väsby : 2021-01-16

NYHETER · STOCKHOLM : 9 : 9

NYHETER · STOCKHOLM

Upplands Väsby 9 16 januari–22 januari 2021 Besväras du av extraslag (VES)? NYHETER · STOCKHOLM Är du orolig eller begränsad på grund av dina extraslag? Många som har extraslag från hjärtat oroar sig över sina symtom. En del är ständigt uppmärksam­ma på sitt hjärta och upplever sig begränsade i sin vardag. Vid Karolinska Institutet testar vi nu kognitiv beteendete­rapi (KBT) för personer som besväras av extraslag från hjärtats kammare, även kallat ventrikulä­ra extraslag (VES). KBT har visat sig vi vill nu undersöka om KBT även kan leda till ökad livskvalit­et och förbättrat mående för personer med extraslag. Behandling­en riktar sig till dig som: • • • • har diagnosen ventrikulä­ra extraslag (VES) inte har någon bakomligga­nde hjärtsjukd­om eller annan arytmi har besvär av extraslag från hjärtats kammare minst 1 gång per månad besväras av oro för extraslag eller upplever dig hindrad av dina extraslag Läs mer och välkommen med din anmälan på www.extraslagk­bt.se Behandling­en pågår under 10 veckor via videosamta­l med leg. psykolog. Kontakt: E-post: Björn Liliequist, legitimera­d psykolog bjorn.liliequist@ki.se Premiär för Willys Väsby Centrum 21/1 En stor dag för dig som gillar små priser. Välkommen till en bra affär! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW