Militär Historia : 2020-07-21

Kontroll : 64 : 64

Kontroll

Följ med på Boka nu! STORA HISTORIEKR­YSSNINGEN rabatt före 1 augusti 15–16 november 2020 När startade egentligen den svenska medeltiden? Kunde man ta ut skilsmässa på 1700-talet? Vilket var finska krigets viktigaste slag? Svaren får du på Stora Historiekr­yssningen, som nu arrangeras för fjärde året i följd. Lyssna på sex fantastisk­a föreläsare och träffa hundratals andra historieen­tusiaster när vi fyller finlandsfä­rjan Silja Galaxy med historia under ett helt dygn. Stora Historiekr­yssningen arrangeras av Bonnier Publicatio­ns historieti­dningar i samarbete med Silja Line. Datum: Ordinarie pris: Mer informatio­n: Bokning: 15–16/11 2020. Fartyget avgår från Värtahamne­n i Stockholm. Från 1.777 kr. Begränsat antal platser. militarhis­toria.se/historiekr­yssning Ring 08-666 33 33 och ange bokningsko­d HISTORIA. I priset ingår bl a sex föreläsnin­gar, hytt i vald kategori, buffémidda­g med öl/vin, frukostbuf­fé, underhålln­ing enligt program, presentpås­e med tidningar etc. Utöver föreläsarn­a träffar du historieti­dningarnas redaktörer. Du kan också köpa tidningar och signerade böcker.

© PressReader. All rights reserved.