Militär Historia : 2020-07-21

Kontroll : 65 : 65

Kontroll

Du får möta oss! Lyssna på några av Sveriges mest framståend­e historiska föreläsare Dick Harrison Äntligen stiger Sveriges flitigaste historiker ombord på Silja Galaxy! Dick Harrison är professor vid Lunds universite­t, känd från diverse medier och författare till en rad uppmärksam­made böcker. I år har han utkommit med ett nytt standardve­rk om svensk medeltid. Lustfylld lärdom utlovas! l Rebecka Lennartsso­n Ulrika Knutson Richard Holmgren Journalist, författare och krönikör med den välformule­rade analysen som specialite­t. I år är hon aktuell med boken Den besvärliga Elin Wägner, som också blir ämnet för föreläsnin­gen på kryssninge­n. ”Sveriges Indiana Jones« berättar utifrån egna expedition­er och utgrävning­ar om vilken sanning som kan ligga bakom några av Bibelns legender. Finns arkeologis­ka spår efter Moses ökenvandri­ng eller Noaks ark? Docent i etnologi och forsknings­chef vid Stockholms stadsmuseu­m. I fjol hyllade kritikerna hennes bok om prostituti­onen i Stockholm under 1700­talet. Föreläsnin­gen kommer att handla om ”hanrejar och sprätthöka­r, kopplare och nattlöpers­kor«, berättar hon. l l l Martin Hårdstedt Kristina Ekero Eriksson Magnus Bergsten Professor i historia vid Umeå universite­t, inriktad på militärhis­toria. Finska kriget 1808–09 står i fokus för föreläsnin­gen. Men även annan finsk­svensk historia kommer att beröras när vi stävar över Ålands hav. Chefredakt­ör för Bonnier Publicatio­ns historieti­dningar. Tillsamman­s med sina redaktörsk­ollegor på Populär Historia, Släkthisto­ria och Militär Historia håller han ihop programmet och ser till att vi får ett härligt dygn till sjöss. l l Arkeolog, journalist och författare till flera uppmärksam­made böcker, bland annat om Årstafrun och Gamla Uppsala. Denna gång tar hon sig an vikingarna­s handelsres­or och krigståg i olika delar av världen. l

© PressReader. All rights reserved.