Gazeta Shqiptare -

Albanian

Albania

News

Pages

Faqe 1 : 1
Mandatet : 2
Faqja E Pare : 3
Mazhoranca : 4
Mazhoranca : 5
Mazhoranca : 6
Mazhoranca : 7
Mazhoranca : 8
Mazhoranca : 9
Mazhoranca : 10
Mazhoranca : 11
Mazhoranca : 12
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 13
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 14
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 15
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 16
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 17
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 18
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 19
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 20
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 21
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 22
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 23
• Ramës I Në • Ditmir Komisionin • Qentë Vuçiçit • Deputeti, Dedikim Të Birit: Ndjejmë Emocion Si Atë Kërkojnë Pukë, Por Kryeministri Refuzon Bushati, I Lumtur Që Kthehet Në E Jashtëm, Por Kësaj Here Si Deputet I Prishin Fjalimin, Situata E Sikletshme E “dorën” E Zahos Për Dhëndër Natë Kur Erdhe… : 24

Gazeta Shqiptare - 2019-02-19

Gazeta Shqiptare - 2019-02-21

© PressReader. All rights reserved.