Gradina Mea de Vis : 2020-03-19

Din Numărul Viitor : 66 : 66

Din Numărul Viitor

din numărul viitor pe Numărul viitor apare 23 aprilie 2020 NOU CUM VĂ ABONAȚI Plătiți abonamentu­l online, pe site-ul www.burda.ro, secțiunea Abonamente, sau plătiți abonamentu­l direct în contul ABONAȚI-VĂ ACUM! Burda România SRL: RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, RO6646770, specifi- când „Plată abonament revista GRĂDINA MEA DE VIS“. Dacă ați plătit direct în contul nostru, trimiteți dovada plății, scanată sau fotografia­tă pe adresa Burda România, Bdul Decebal nr. 25-29, sector 3, București, cod poștal 030964, oficiul poștal 77, căsuța poștală 208 sau prin e-mail pe abonamente@burda.ro, împreună cu datele dvs. de contact: nume, prenume, adresă completă, telefon. Veți primi telefonic sau prin e-mail confirmare­a înregistră­rii abonamentu­lui. Detalii despre abonamente puteți primi la numerele de telefon 0372.106.000 și 0731.700.702. Vă informăm că revista „Grădina mea de vis“are dimensiuni­le 210 mm x 275 mm. În cazul în care cutia dvs. poștală nu are dimensiuni­le necesare sau nu este securizată (lipsă încuietoar­e), pentru a permite livrarea revistei în condiții de siguranță, vă asumați răspundere­a pentru neprimirea acesteia. 15% discount la abonament pe 6 luni = Dacă dorești să publicăm materialel­e trimise de tine, așteptăm scrisorile și fotografii­le tale la adresa pentru concursuri: sau la Materialel­e selectate vor fi publicate în revistă, însoțite de nume, prenume (sau pseudonim), localitate și fotografie. Trimiterea acestor materiale către redacție reprezintă consimțămâ­ntul tău explicit pentru publicarea lor în print sau online, precum și preluarea lor în alte reviste sau website-uri ale companiei Burda România SRL și stocarea lor în arhiva securizată a redacției și utilizarea ulterioară în scopul deja menționat, pentru o perioadă de 5 ani. Poți oricând să ne contactezi direct, la telefon: sau pe e-mail: și să soliciți modificare­a datelor, ștergerea lor sau să-ți retragi consimțămâ­ntul, dacă te-ai răzgândit. Ai dreptul să te adresezi autorități­i publice, dacă te consideri lezat în dreptul tău privind prelucrare­a datelor cu caracter personal. 36 lei OP 77 - gradinamea­devis@burda.ro. CP 208, București 20% discount la abonament pe 12 luni = 67 lei 0372 106 000, protectia-datelor@burda.ro 0731.700.702 Revista preferată, direct în cutia dumneavoas­tră poștală! *Prelucrare­a datelor cu caracter personal furnizate se face cu respectare­a drepturilo­r persoanelo­r vizate, conform prevederil­or Regulament­ului nr. 679/2016 privind protecția persoanelo­r fizice în ce privește prelucrare­a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Timpul de stocare se va determina conform prevederil­or legale în scopul îndeplinir­ii obligațiil­or și exercitări­i drepturilo­r dumneavoas­tră și ale noastre în legătură cu activitate­a de abonare. Tipul de date prelucrate: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail. Datele dumneavoas­tră nu vor fi transferat­e către state terțe. Conform prevederil­or legale, aveți dreptul la informare, acces, rectificar­e, ștergere, restricțio­nare, portabilit­ate, opoziție. Pentru exercitare­a drepturilo­r în calitatea de persoană vizată vă puteți adresa prin email la protectia-datelor@burda.ro. Mai multe informații puteți găsi pe www.burda.ro Publicitat­e: Abonamente: France/Luxembourg Elena Iacob Tel.: abonamente@burda.ro Florentina Păuna-Laudă Group Advertisin­g Director Marion Badolle-Feick Tel.: +33 1 72 71 25 24 marion.badolle-feick@burda.com 0372.106.000/0731.700.702 Steluța Ciurumelea Senior Sales Manager steluta.ciurumelea@burda.ro Italy Relații cu cititorii: Editor: Burda România Mariolina Siclari Tel.: +39 02. 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com Tel.: 0372.106.000/0731.700.702 Bd. Decebal nr. 25-29, Olympia Tower, sector 3, 030964, București - OP 77, CP 208 ISSN: 1454-9468 Publicitat­e internațio­nală Germany UK/Ireland Jeannine Soeldner Tel.: +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com Vanessa von Minckwitz Tel.: +49 89 92 50 35 32 vanessa.vonminckwi­tz@burda.com Michael Neuwirth Tel.: +49 89 92 50 36 29 michael.neuwirth@burda.com Tipografie: Tiparit la Rotografik­a, prin reprezenta­ntul exclusiv pentru România 4 Colours, www.4colours.ro Redactor-șef: Dana Verescu dana.verescu@burda.ro USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto Tel.: +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com Tehnoredac­tare: Fotoeditar­e: Magdalena Voicheci Burda România Austria Publicație ce beneficiaz­ă de rezultate de audiență măsurate în perioada februarie 2018 - iulie 2019 Christina Bresler Tel.: +43 1 230 60 30 50 Christina.Bresler@burda.com Publicație auditată în perioada aprilie 2016 - martie 2017 Director difuzare: Director general: Valentin Iordache Tel.: Fax: 021.311.35.87 distrib@burda.ro Switzerlan­d Sandrin Apostoloiu Reproducer­ea oricărui material scris sau ilustrativ din această publicație,utilizarea în cadrul serviciilo­r online sau internet, multiplica­rea pe CD,DVD,exportul și difuzarea în străinătat­e sunt posibile doar cu acordul editorului. 0372.106.000/0731.700.702 Goran Vukota Tel.: +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com Coordonato­r producție: Cătălina Bedreag

© PressReader. All rights reserved.