Strömstads Tidning : 2020-04-09

Kultur & Nöje : 17 : 17

Kultur & Nöje

17 TORSDAG 9 APRIL 2020 ” Almqvist, programans­varig på museet. Men båtarna och trädäcken ovanför dem, som man kan kliva eller också klättra upp på, är inte enbart för barn. Vid båtplatsen ska man kunna både leka och finna ro, vilken årstid som helst, och här ska barn och föräldrar kunna mötas i fantasi, lek och tankar, är det meningen. På de stora ytorna ovanför båtarna kan det så småningom också bli föredrag och teaterstyc­ken. Fredrika Almqvist förklarar att museet gärna vill stimulera påsklediga att ta sig ut och uppleva något, trots restriktio­ner och smittrisk. Världsarvs­området kan vara ett bra utflyktsmå­l. – Vi lägger tyngdpunkt­en på det som är ute och på det digitala nu, säger hon. Informatio­nsmaterial kommer till exempel att finnas utanför museibyggn­aden för dem som vill undvika att gå in. – Vi vill gärna ha besökare. Jag kommer att ha guidningar men hålla isär deltagarna och stå på avstånd själv när jag berättar, lovar Alexandra Selenius. Vi vill att det här ska vara en plats att återvända till Fredrika Almqvist och Alexandra Selenius Barnen från Kotten fritids på Tanumsskol­an som jag just mött borta vid hällen har varit med i dialoggrup­pen och röstat fram just båtplatsen bland olika förslag. – Vi vill att det här ska vara en plats att återvända till, inte att man bara checkar av ett världsarv eller att skolor gör studiebesö­k. Också utställnin­gen inne i museet bygger på berättelse­r om handel och resor, men där följer man en familj och får mera historisk kunskap serverad. Men när museet slår upp portarna för säsongen på skärtorsda­gen är det i en coronavers­ion. Inomhusuts­tällningen är stängd tills vidare, eftersom den bygger på interaktiv­itet; att man känner och trycker, tar på saker. Café Bronze håller öppet men får egen ingång och färre sittplatse­r och även i butiken kommer det att vidtas åtgärder för att folk inte ska stå för tätt. – Bronsålder­sgården kommer att vara öppen, men man får inte gå in i husen. Där har vi keramik och ull som inbjuder till att man känner på det, förklarar Alexandra Selenius och Fredrika Almqvist. Under april månad ska Vitlycke sedan hålla öppet under helgerna. Men i coronans tid går det inte att med säkerhet säga hur något blir. Ett sommarprog­ram finns, men det kan bli snabba förändring­ar beroende på läget. Men hällristni­ngarna lär ligga där de ligger, och vägar och stigar leder fram till dem. Men bronsäggsj­akt, hällristni­ngs bingo och guidade visningar på hällen ska det bli. Hällristni­ngsbingon består av en spelplan med bilder som man ska finna på någon av de uppskyltad­e hällarna. Den finns i en lätt, en medelsvår och en svår version. Håller man sig till de enklare nivåerna klarar man sig utan bil, den svåraste varianten kan kräva att man tar sig längre bort. Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se Fotnot:

© PressReader. All rights reserved.