Strömstads Tidning : 2020-04-09

Fria Ord & Ledare : 3 : 3

Fria Ord & Ledare

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETE­R Om du inte blir smittad kan du inte smitta andra. Vi måste alla hjälpa till för att minska smittsprid­ningen av det nya coronaviru­set. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tillsamman­s kan vi bromsa smittan. Läs uppdaterad informatio­n om nya coronaviru­set på krisinform­ation.se

© PressReader. All rights reserved.