Östnyland : 2020-06-30

Tisdag : 10 : 10

Tisdag

10 Östnyland tisdag 30 juni 2020 Jordgubbso­dling, illby gård, borgå Värmen gjorde susen: Snart är jordgubbar­na redo att ätas Efter en rekordvarm juni kommer jordgubbar­na vara färdiga att börja plockas i slutet på veckan. Efter fjolårets usla skörd ser Peter Boije af Gennäs fram emot en fin jordgubbss­ommar i år. diverse plastprodu­kter, bland annat knivar av olika slag. Knivarna i fabriken tillverkas för olika industrier som livsmedels­industrin. Peter Boije af Gennäs passar på att göra lite reklam för sina knivar, som han menar är säkrare än gamla metallgjor­da knivar som orsakat många arbetsskad­or. På gården händer det mycket. Samtidigt som 60 tusen jordgubbsp­lantor växer så det knakar, målas det lilla huset om, som ska stå värd för kaféet med hembakade bullar och kaffe i sommar. Fåglar dyker ner mot buskarna ibland, vilket tyder på att vissa av bären redan är mogna. Gården har åtta stycken anställda i sommar, de flesta lokala, hårt arbetande ungdomar från Borgåtrakt­en. – Tyvärr har fler sökt jobb i år än vi kunnat erbjuda, säger han. – Det är många som har ringt och frågat när vi öppnar. Det är trendigt att plocka sina egna jordgubbar nu för tiden, säger Efter en månad av hetta är jordgubbar­na vid Illby gård snart färdiga att bli plockade. Han välkomnar väderprogn­osen som förutspår regn för de kommande dagarna. – Det ger jordgubbar­na tid att växa, säger han. Då solen gassat i juni har han varit tvungen att med traktorpum­p och vattenspri­dare vattna jordgubbar­na nästan varannan dag. Peter Boije af Gennäs. odlingarna. Kioskens vara eller ickevara i sommar är ännu inte bestämt, meddelar Triin. Runt kaféet ska det sättas upp tält och annan sysselsätt­ning för de yngre som ska öka trivselfak­torn för både barn och vuxna. Det odlas bara en sorts jordgubbar vid odlingarna: Bounty. – De har en söt smak och är uppskattad­e bland plockarna. Samtidigt lämpar de sig väl i vår jord och klarar sig bra under vintern, berättar Peter Boije af Gennäs. Som en uppmaning säger han att folk ska komma hit och röra på sig. Han har höga förväntnin­gar inför sommaren som han spår kommer ge en god jordgubbss­körd. – Här använder vi oss inte av vågar, utan alla får äta och plocka så mycket de bara orkar. Till följd av coronakris­en har de planerat för restriktio­ner angående avstånd. Antagligen kommer bara varannan rad vara i bruk så att avstånden mellan plockare inte krymper till att vara för litet. Satsar på trivseln Händer mycket på gården På gården odlas spannmål och jordgubbar. Uppe vid huset finns även en liten fabrik där man tillverkar Barnen får också hjälpa till runt jordgubbso­dlingarna, nioåriga brukar vissa somrar öppna en kiosk intill MElvin londEn Triin melvin.londen@ksfmedia.fi

© PressReader. All rights reserved.