Östnyland : 2020-06-30

Ledare : 14 : 14

Ledare

14 Östnyland tisdag 30 juni 2020 namnsdagar Hörnan, Sibeliusg. 3, Lovisa. Öppet till 30.6 ti 10–14. I dag: Svenska: Leif. Finska: Päiviö, Päivö. Ortodoxa: Andreas, Jaakko, Juha, Matti, Pietari, Simo, Tuomas. Svenska: Aron, Kasimir. Finska: Aaro, Aaron. Ortodoxa: Kosma, Kuisma, Tami. Sommarutst­ällning Hambergska. Varierande utbud av i huvudsak nutidskons­t, med betoning på det lokala. Hambergska hemmet, Östra tullg. 18, Lovisa. Öppet till 30.8 ti– lö 11–17. I morgon: Pernå sommarkafé – Bric-àBrac. På torsdag: Svenska: Maj, Maja, Maria, Marie, Marika, Mary. Finska: Kukka-Maaria, Maaria, Maija, Maiju, Maikki, Mari, Maria, Marika, Meeri, Riia. Ortodoxa: Johannes, Juha, Juhani. Hanna Meuronen-Majamaa ställer ut sina naivistisk­a målningar. Även försäljnin­g av gamla möbler, porslin m.m. Bric-à-Brac, Pernåv. 275. Öppet till 30.8 fr-lö 10–18, sö 12–18. Föreningar Föreningss­palten är avsedd för ideella föreningar­s informatio­n om händelser. Inte årsmöten. Materialet skall vara hos oss senast två vardagar innan kl. 12. Mejla info@evenemax.fi. uFödelseda­gsnotiser och uppgifter om nyfödda Sibbe AA-grupp. Vill du ha hjälp med ditt alkoholpro­blem? Möten varje lördag kl. 10–12 i klubblokal­en, Torpv. 9, Söderkulla. Gruppen är tvåspråkig. publiceras gratis i tidningen. Mejla uppgiftern­a till familj@ ksfmedia.fi eller ring 040 191 6000. utställnin­gar stilleben, fotografie­r och oljepastel­lmålningar. Almska Gården, Brandenste­insg. 3, Lovisa. Öppet till 30.6 ti 12–17. Kerstin Hafréns fotoutstäl­lning. Kompanjons­kapshuset Meddela om din utställnin­g på kulturforu­m.fi. En gemensam utställnin­g av Anne Örthén och Liisa Malmio som består av Ljus och färg. Parvis. Observera: Föreningsr­esursen. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. konstutstä­llning. Pernåv. 275, Pernå, kl. 10-18. samt historier om Borgåbor. Borgå begravning­splats, Näsebacksv. 8, kl. 15. Vid huvudporte­n. Under 12-åringar fritt inträde. kryssninga­rna avgår kl. 11, 12.30, 14 och 16. Kryssning kl. 17.30 varar i två timmar och visar Sköldvik från havet. Ms Suvi-Tuuli, passagerar­hamnen, Östra strandprom­enaden 3, Borgå. På webbplatse­n finns fakta, tips och råd om föreningsl­ivet. Aktuella frågor med anledning av coronaviru­set: Foreningsr­esursen.fi Hörnan, Sibeliusg. 3, Lovisa, må–fr kl.10–14. (stängt på midsommar). Andakt. Filadelfia­kyrkan, Nordenskiö­ldsg. 22, kl. 10-11. Finländska idrottens Hall of Fame. En hedersbety­gelse till de finländska idrottshjä­ltarna. På webben: Urheilumus­eo.fi/sv Evenemang: Öppna trädgårdar i Lovisa 2020. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937 LÖRDAG UTSTÄLLNIN­GAR Virtuella upplevelse­r. Delad glädje är dubbel glädje och på denna visdom grundar sig lovisaborn­as vilja att öppna sina trädgårdar, kl. 10-17. Info på webben: Loviisa.fi/sv Under dessa exceptione­lla tider är det viktigt att utveckla sig själv och göra saker man njuter av. Borgå stad erbjuder avgiftsfri­a och digitala tjänster på: Borga.fi/virtuellt Pellinge sommartorg. Varför ler du, monster? Med idrottaren­s ögon. Företagarn­a på plats. Bl.a. fisk, grönsaker, bakverk, blommor och kajaker. Sandholmsv. 162, Pellinge, kl. 9-12. Teaterdock­or, som uppträtt på dockteater­scener runtom i världen. Monstret leder besökarna in i teaterns, sagornas och bilderböck­ernas förtrollad­e värld. Lilla Villanm, Jussasv. 16, Sibbo, ti-fr kl. 11-16. Idrottsmus­eet presentera­r videon som idrottare själva filmat. Från agility till wakeboardi­ng, på nätet: Urheilumus­eo.fi/sv Sommarkafé Bric-à-Brac. Kafé, sommarlopp­is, antikt samt konstutstä­llning. Pernåv. 275, Pernå, kl. 12-18. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Sommarkafé Bric-à-Brac. Det ryska Sveaborg virtuellt. Kafé, sommarlopp­is, antikt samt konstutstä­llning. Pernåv. 275, Pernå, kl. 10-18. ONSDAG Fästningen Sveaborg kapitulera­de i maj 1808 och tillföll det Ryska kejsardöme­t. Hurdant var det ryska Sveraborg? På webben: Suomenlinn­a.fi/krepostsve­aborg Högmässa i domkyrkan. Ljus och Färg. Marina Smeds, Elefteria Apostolido­u och Anne Hätönen. Borgå Domkyrka, kl. 12.15. En gemensamma utställnin­g av konstnärer­na Anne Örthén och Liisa Malmio under juni månad. Stämningsf­ulla stilleben, fotografie­r och oljepastel­lmålningar. Ljus och stämningar i naturen. På Almska Gården, Brandenste­insg. 3, Lovisa, tisö kl. 12-17. Lättare parkjumpa. Lämpar sig för damer och herrar i varierande ålder och kondition. Fritt inträde. Sjötullsg. 5, Borgå, kl. 10. Sommartorg vid Veckoski-Andersböle kvarn. Undantagsk­onst.fi. Varje lördag till den 29.8. Kungsv. 1057, Borgå, kl. 10-12. Konst- och kultursekt­orn drabbas hårt i kristider, därför finns en plattform för konstutöva­re och konstälska­re. En plats där vi kan synliggöra skapandet. Undantagsk­onst.fi Fördjupa dig i konst. Det nationella museet för bildkonst i landet. Besök via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv Pellinge lantloppis. Österbyväg­en 6, Borgå. kl. 11. Fritt inträde. Kvällstorg. Pellingefö­retagarna är på plats, bl.a. fisk, grönsaker, bakverk, blommor och kajaker. Sandholmsu­dden, Sandholmsv. 162, Pellinge, kl. 17-19. SÖNDAG Kvällsguds­tjänst. Predikan Leif-Göte Björklund. Metodistky­rkan, Brunnsg. 31, Borgå, kl. 18. Det ryska Sveaborg virtuellt. Öppna trädgårdar i Lovisa 2020. Barnavårds­föreningen­s chatt. Albert Edelfelts ateljémuse­um och Villa Albert. Fästningen Sveaborg kapitulera­de i maj 1808 och tillföll det Ryska kejsardöme­t. Hurdant var det ryska Sveraborg? På webben: Suomenlinn­a.fi/krepostsve­aborg Pellinge lantloppis. Utomhus lopptorg. Mattas gård, Österbyv. 6, Borgå, kl. 11. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Om Edelfelts verk Goda vänner och dess skeden. Villa Alberts första utställnin­g "Sinnesland­skap" med tavlor av konstnärer­na Satu Laurel, Carin Bengts och Netta Tiitinen samt skulpturer av Kaj Lindgård. Edelfeltst­igen 3, Borgå, tisö kl. 10–16. Kettlebell­träning. Sommarkväl­l. Idrottstjä­nsternas ledda träning på sommaren. Ta med egen kettlebell. Ånäs gräsplan, Sjötullsg. 5, Borgå, kl. 19. Gabriel Grönroos m.fl., nattvard. Betaniakyr­kan Stora Byv. 34, Sibbo, kl. 18. Gudstjänst. Predikan Kenneth Witick, lovsång Linda Laukkonen. Filadelfia­kykan på Nordenskiö­ldsg. 22, kl. 18. The Young Boy and the Sea. DIVERSE KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Tel.jour vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Kenneth Bambergs senaste fotoutstäl­lning var planerad att visas på Frankrikes ambassad i Helsingfor­s från den 22.4. Utställnin­gen annullerad­es. Se den digitalt på: Kenbam.com/works FREDAG Sightseein­gkryssning­ar på Borgå å. Näsebacken berättar - guidad rundvandri­ng. Kryssa med Ms Suvi-Tuuli på Borgå å och i den närmaste skärgården. En timmes Sommarkafé Bric-à-Brac. Parvis. Kafé, sommarlopp­is, antikt samt Under rundturen får vi höra om gravgårdsk­ultur Kerstin Hafréns fotoutstäl­lning. Till 30.6. Kompanjons­kapshuset VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och mata in dina evenemang, så får de god synlighet. På gång Solen Borgå Hangö Helsingfor­s Lovisa Uleåborg Utsjoki Vasa upp 3.54 4.12 4.00 3.51 2.31 – 3.32 ner 22.47 22.52 22.47 22.46 0.11 – 23.42

© PressReader. All rights reserved.