Östnyland : 2020-06-30

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst : 18 : 18

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst

18 Östnyland tisdag 30 juni 2020 Lokala hälsotjäns­ter Skogsbruk Personliga tjänster Grävning Begravning­sbyråer GB Kaivin Oy Wide Skog-Wide Metsä 0400 317 263, 0400 100 978 Begravning­sbyråer Nyman & Co Ab Begravning­sbyrå Apotek Specialtan­dtekniker Andersson & Co Oy Ab KÖPER VIRKE - SKÖTER SKOG OSTAA PUUTA - HOITAA METSÄÄ Begravning­sbyrå med personlig omsorg i livets svåra stunder. Även juridiska tjänster. Östnylands äldsta - grundad 1956. Fredsgatan 16, Borgå Biskopsgat­an 28, Borgå 019 574 6600 jour (24h) www.hautausnym­an.fi www.memoria.fi Apoteket Kronan Lovisa Specialtan­dtekniker Alexanders­gatan 10 LOVISA Tfn 019 532 850 Öppet må-fre 9-16 Övriga tider enl. överenskom­melse Petersburg­svägen 33, 07955 Tessjö JoHAn JärvInen Drottningg­atan 15, Lovisa 040 182 6262 Tessjö kontor Roger Wide Fredrik Karlsson 019 514 912 040 760 3500 040 559 5065 019 531 275 Bl.a. tandprotes­er och reparation­er Öppet: MÅ-FRE 9-19, LÖ 9-15 SÖ och HELGDAG 11-15 Liljendal betjänings­punkt: Jour 24/7 Degerbygat­an 14 B, Lovisa Näse skolgatan 2, Borgå www.wideskog.fi Grönroos Y R T O I I A O U S T O I M I S T S U O M E All slags grävningsa­rbeten Begravning­sbyrå N-G NYBERG Specialtan­dtekniker Tel. 0400 460 858 Hantverkar­e tfn: 09 239 2688 ANSSI KAMULA 040 754 3171 Stora Byvägen 19, Nickby Strömfors Bruk betjänings­punkt: 040 1387 911 ✆ Juridiska tjänster Möbelbeklä­dnad 019 618 217 Advokatbyr­åer Fredsg. 25, Borgå 010 322 0080 Stora Byv. 27, Sibbo 09 239 2882 VER H O O M MO V ER HO Gravstenar Tandläkare Fysikalisk vård Möbeltapet­sering och -renovering Drottningg­atan 30 07900 LOVISA tel. 040 5458 062 maukemolle­r@luukku.com Berglöf Småindustr­iv. 19 ..... 019 580 200 www.hautakivi.net Drottningg­atan 2, 07900 LOVISA Möbeltapet­seritnfgn och -renovering 040 5458 062 FYSIKALISK VÅRD ADVOKATER maukemolle­r@luukku.com • wwww.mwa.muraituzrm­itozmlleor.lfiler.fi LAPINJÄRVE­N Hemtjänst är i advokatreg­istret införd jurist med stadgad skicklighe­t och praktisk erfarenhet. Advokatens verksamhet övervakas av advokatför­bundet och justitieka­nslern. Advokatbyr­åerna kan även ge offentlig rättshjälp och bistå vid ansökande av nämnda förmån. FYSIKAALIN­EN HOITOLAITO­S TANDLÄKARC­ENTRAL Sari Puustinen Drottningg­atan 13 B, Lovisa 050 349 4624 TFN 040-767 3767 & Skönhetsvå­rd VERHOOMO TAPETSERAR­VERKSTAD www.lapinjarve­nfhl.fi Alexanders­gatan 26, Borgå Hemtjänst Bärlund & Karlsson Oy Ab Klä om och förnya dina möbler. Kosmetolog Jenny Aspelin 040-764 4747 & Stora Byv. 21–23, Sibbo ...... 0400 350 429 Klassisk- och indisk massage samt zonterapi info@stoppa.fi www.stoppa.fi Uppslagsvä­gen 24, Andersböle Tfn. 044 971 1462 040 700 6647 Inkvarteri­ng Stefan Andersson Ab IONA Wellness www.hemtjänst-kotipalvel­u.fi Drottningg. 32 B 17, Lovisa Gymnasieg. 7 B, Borgå tel. 019 501128, 0400 493230 boxvardshu­s.fi ....... (+358) 50 5924 255 Jonna Himmanen Drottningg­atan 13 B 2, Lovisa Anika Broström ................... 040 769 3202 Specialvar­or tfn 040 572 5705 • www.iona.fi ADB-försäljnin­g/service Hus och hem Advokatbyr­å Fisken färskt av den lokala fiskaren Fagerholm-Mård CREODENT Antenninst./elektronik­rep. Läkare tel. 020 7900 850, 020 7900 851 Ring och beställ Mikael Lindholm Magnus Jansson Tähtihuolt­o ....................... 019 5244 177 www.porvoontah­tihuolto.fi Läkarmotta­gningen och laboratori­et öppna må-fr 9-13 Endast med tidsbestäl­lning. Hälsovägen 3, Söderkulla 010 3390 585 040 5115906 Esbo - Borgå - Tusby Mästarväge­n 21, 06150 Borgå Brandredsk­ap Leif Möller Hälsovårds­centralens tandläkarj­our .................... 019 5204 330 Alexanders­gatan 22 A 2 019 580 875, 0400 555 875 010 - 3229430 myynti.porvoo@datagroup.fi Öst-Nylands Brandsläck­aroch Serviceaff­är Advokatbyr­å Bokhandel 020 761 9761 % Reims & Co Ab www.iusjh.fi Bli medlem och du får 10 % rabatt på laboratori­eundersökn­ingarna. Även fästing- och andra vaccin. Behöver du körkortsin­tyg? Sibbo Bokhandel .............. 09 239 2001 www.rosvall.fi Advokat Kristian Georgs Advokat Petteri Nygrén Advokat Maria Renlund Biskopsgat­an 19 A Tel. 019 584505, 09 6220 481 tfn 0500 512 755 Hälsokosta­ffär Fastighets­förmedling Life Borgå ......................... 019 585 477 Värisilmä Lovisa www.iukvoy.fi Advokatbyr­å R. Fält Ab Övrigt Östra Nylands Fastighets­förmedling Ab Borgågatan 1, 07900 LOVISA Tfn 019 531 487 VI BeTjänAr: må-fre 8-17, lö 9-14 Ring 0100 0610 (0,91€/min) Drottningg. 17 A 2, Lovisa tel. 019 531309, advokat Rauno Fält gsm 040 511 4191. Alexanders­gatan 4, 07900 LOVISA Tfn 019 533 432, fax 019 501 431 e-mail: iukv@iukvoy.fi LKV AFM Nim-Med Lundagatan 8, Borgå www.nim-med.fi www.varisilmal­oviisa.fi www.juttakakso­nen.fi tfn 040 511 8066 Stadshusga­tan 13, Borgå info@juttakakso­nen.fi Bouppteckn­ingar VH ROGER WICKHOLM 0500 434 717 roger.wickholm@advokat.inet.fi VH Marianne Wikholm Borgå Notariat Leif Nyman ....... 050 444 2561 ................. 019 574 6621, kv. 040 759 7790 ............ 019 580 875 viceh ............. 0400196175 Adressanno­nser Advokat Leif Möller Björn Seemer Vill du få fart på dina affärer? Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-15.30: tfn 020 7569 646, e-post annons@ostnyland.fi Juridiska tjänster Juridisk byrå LundbergAn­dersson Ab Rita Lundberg-Andersson Niina Raitanen VH JM Tfn 050 4131394 / 050 3831741 Kontakta oss: ostnyland.fi/media www.lundberg-andersson.fi VICEHÄRADS­HÖVDING ROGER WICKHOLM Tel. 0500 434 717 roger.wickholm@advokat.inet.fi Fastighets­juridik, köpbevittn­ing, bouppteckn­ingar, arvsskifte­n, testamente­n, gåvor mm.

© PressReader. All rights reserved.