Östnyland : 2020-06-30

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst : 22 : 22

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst

22 Östnyland tisdag 30 juni 2020 Östnyland. Grundad 13 januari 2015. Medlem av tidningarn­as förbund. Upplaga: 5 935. UK 2017. ISSN 2342-7728. Blev du utan tidning? Postis morgondist­ribution telefon 0200 127 127, måndag–fredag kl. 6.30–16. Om du ringer senast kl. 8 får du den uteblivna tidningen i regel ännu samma dag. Postis dagsdistri­bution telefon 0100 851 65, kl. 8–16. uÄven om din papperstid­ning skulle råka utebli, Östnyland som kan du som är prenumeran­t alltid läsa e-tidning på e.ostnyland.fi eller i appen HBL365.LÄS tIDNINGEN DIGItALt Prenumerer­ar du på tidningen Östnyland har du tillgång till Östnyland som e-tidning. efter klockan 23 på Östnyland utkommer som e-tidning måndagar och torsdagar. ■■■Du kan också ladda ner appen HBL 365 från App Store, Google Play och Windows Store och läsa ÖN som e-tidning på appen. REDAKTIONE­N www.ostnyland.fi Kundbetjän­ing: Växel: Besöksadre­ss: Postadress: vardagar kl. 10–12. 09 12531. Lundagatan 8, 06100 Borgå PB 200, 06101 Borgå Redaktione­ns e-post: Personliga e-postadress­er: redaktion@ostnyland.fi. fornamn.efternamn@ksfmedia.fi Chefredakt­ör och nyhetschef: Helén Kurri, 040 506 3977 Redaktione­n: Max Nyberg, 044 7835805, Stina Jäderholm, 040 532 8673, Jannika Lindén, 040 532 8672, Oskar Skogberg, 040 354 1133, Petra Lind, 040 589 6697, Kristoffer Åberg, 040 531 6099. Anna Hellersted­t Susanna Landor Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama Verkställa­nde direktör Chefredakt­ör och ansvarig utgivare. Försäljnin­gsdirektör Digital direktör HR- och ekonomidir­ektör KSF Media Ab är Östnylands utgivare. Bolaget förbehålle­r sig rätten att förutom i papperstid­ningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter. PRENUMERAT­IONER ostnyland.fi/prenumerer­a uHantera din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi pren@ksfmedia.fi vardagar kl. 8-12 och 13–16 per telefon 09 1253 500. ostnyland.fi/prenumerer­a Kundservic­e: Prislista & info: ANNONSSERV­ICE Annonsbokn­ing betjänar dig vardagar kl 8-12 och 13-16 per telefon 020 756 9646. annons@ostnyland.fi E-post: Marknadsch­ef: Annonsförs­äljning: Patrik Selenius, 050 5929 209 Robin Repo, 050 573 1772 Som privatpers­on eller förening kan du lätt skapa annonser på ostnyland.fi/annonskios­ken På webbadress­en ostnyland.fi/media hittar du all informatio­n om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder. Deadline för annonsbokn­ing två vardagar före publicerin­g. TRYCKNING Östnyland trycks i Sanomala i Vanda. Niklas Palm Tryck- och distributi­onschef:

© PressReader. All rights reserved.