Östnyland : 2020-06-30

Tisdag : 5 : 5

Tisdag

5 Östnyland tisdag 30 juni 2020 TT Wilenius båtvarv, borgå Tomten är relativt nära centrum och i omgivninge­n finns fina möjlighete­r för fritidsver­ksamhet. Simhallen och idrottspla­nen ligger nära till hands Catarina Helenius Försäljnin­gschef på FH Invest TT Staden kan inte som offentlig aktör hyra ut byggnader som är i dåligt skick. Byggnadern­a är så gamla att de inte är byggda enligt moderna standarder. Fredrik von Schultz biträdande stadsdirek­tör vid alexanders­gatan ©Mapcreator.io/©HERE,

© PressReader. All rights reserved.