Östnyland : 2020-06-30

Tisdag : 6 : 6

Tisdag

6 Östnyland tisdag 30 juni 2020 b Nya Skogsstjär­nan ■■Daghemmet byggs i två våningar i korslimmat massivträ. ■■om allt går enligt planerna kan bygget inledas i höst. ■■Daghemmet ska stå färdigt senast i slutet av 2021. ■■Daghemmet beräknas kosta cirka 11 miljoner euro. arkkitehti toimisto perko Päiväkoti Metsätähti / Daghemmet Skogsstjär­nan 14.11.2019 Ulkonäkymä pihan puolelta etunimi.sukunimi@arkperko.fi Sturenkatu 13, 00510 HELSINKI www.arkperko.fi p. + 358 9 2902 000

© PressReader. All rights reserved.