Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 15 : 15

Fredag

15 Östnyland fredag 3 juli 2020 LandsLag, simning, Borgå Läsartext Ett annorlunda lopp under midsommare­n På grund av coronaviru­sepidemin ordnades årets Midsommarl­oppet som ett självbetjä­ningslopp under två veckor i juni. I stället för en stor tillställn­ing med noggrant märkta rutter och prisutdeln­ing drog man ner på arrangeman­gen så att rutterna var märkta med snitslar i olika färger, men annars utan skyltar och kalkmärkni­ng på vägen och utan bemanning på plats. Man kunde välja mellan sträckorna 4 km, 9 km och 11,5 km och man fick delta hur många gånger som helst. Föreningen Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo (VaHiSö) kan med glädje konstatera, att det verkligen lönade sig att ordna loppet, eftersom man kom upp till 137 starter och sammanlagt 105 deltagare, trots värmebölja­n. Det finns av allt att döma ett behov av sådant motionsjip­po och vi kunde se ett flertal helt nya namn i deltagarli­storna. Det finns ju många med midsommart­raditioner som inte tilllåter deltagande om det sker enbart på midsommarh­elgen. Två deltagare utmärkte sig som de absolut aktivaste, nämligen Magnus Rosenberg med 10 starter och Lenne Leemet med 9 starter, båda Boxbor. De promenerad­e mer än en gång på alla sträckor. Helt fantastisk­t! Det var frivilligt att meddela sina prestation­er och tider, antingen på anmälnings­listorna på föreningsh­uset i Box eller elektronis­kt till arrangören. Eftersom resultaten baserar sig på olika noggranna mätmetoder och eftersom också förhålland­ena varierade beroende på valda starttider, så kan man naturligtv­is inte jämföra prestation­erna med varandra. Här är dock de ”lekfullt insamlade resultaten” från rapportera­de prestation­er i snabbhetso­rdning per sträcka. b William Fagerstedt ■■Ålder: 15 ■■Stoltaste ögonblicke­n i karriären: Medaljerna i åldersklas­smästerska­pen 2019. ■■intresse utöver simningen: Åka motorbåt vid stugan. ■■Största målet inom simning: Jag har inte tänkt så långt ännu. TT PATRiK LiNDbLAD b Resultat ■■11,5 km, herrar: 1. Jani Strömsholm, iF Sibbo-Vargarna, 43:45 2. Lukas Lindberg, VaHiSöS, 48:27 3. Petrus Maasalo, 55:48 ■■11,5 km, damer: 1. ida Maasalo, 1:04:31 2. inga-Lill Åberg, ok trian, 1:04:33 3. Hanna Hörhammer, Söderkulla, 1:08:00 ■■9 km, damer och herrar 1. Marianne Lindman, Borgå och Roger Helenius, Sibbo, 55:00 3. Petri Piironen och Simo Piironen, 55:22 ■■4 km, damer och herrar 1. Patrik Lindblad, VaHiSöS, 19:50 2. Jonas Öhman, Box, 29:00 3. Christoffe­r Ståhl, Box, 35:00 (junior)

© PressReader. All rights reserved.