Östnyland : 2020-07-03

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst : 31 : 31

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst

31 Östnyland fredag 3 juli 2020 StorkrySS 356 u Du kan också delta i utlottning­en genom att till exempel fotografer­a din lösning KOntaKt korsord@ksfmedia.fi med din smarttelef­on och skicka in den på e-postadress­en service@ksfmedia.fi Storkryss 356 Ann Husman. är konstruera­t av Insändarna av de tre först dragna rätta lösningarn­a belönas med skraplotte­r. Lösningen bör vara redaktione­n tillhanda senast den 23 juli och adresseras till KSF MediA, LundAgAtAn 8, 06100 Borgå eLLer KorSord@KSFMediA.Fi . Kom ihåg att märka kuvertet med ”Storkryss 356” och vik gärna krysset så att numret syns utåt. ................................................................................... Namn: .................................................................................. .................................................................................................. Adress: ..................................................................................................

© PressReader. All rights reserved.