Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 4 : 4

Fredag

Östnyland fredag 3 juli 2020 LoviSA Söndrig brygga tvingar restaurang­gäster att vända om Färre båtar kommer kunna lägga till vid Svartholm vilket leder till förlorade intäkter för restaurang Bistro. Svartholm är ett av Lovisas främsta utflyktsmå­l med en sjöfästnin­g och restaurang­en Svartholm Bistro. På Svartholm är en av två gästbryggo­r ur bruk hela sommaren. Två andra mindre bryggor är heller inte i användning, och därför har båtplatser­na för gäster begränsats till 30 i stället för de vanliga 70 tillgängli­ga platserna. Restaurang­chef berättar att cirka 20 gäster fått vända om vissa dagar då alla båtar inte fått plats. Gästerna som inte fått plats vid bryggan har blivit besvikna säger Ahlfors. – Det är många lokalbor som ser restaurang­en som deras vardagsrum på sommaren. I Lovisa har stadens beslut väckt diskussion. – Det är sorgligt att den ena bryggan inte kommer tas i bruk i sommar, säger turistsekr­eterare Hon berättar att bryggan efter varje vinter varit i behov av reparation, men att staden det här året beslutat att inte reparera den. Båten för passagerar­e till Svartholm avgår i sommar tre gånger per dag från Skeppsbron i Lovisa. Mikael Ahlfors Lilian Järvinen. TT Melvin londen borgå borgå ansöker om metropolme­dlemskap Stadsstyre­lsen i Borgå har enhälligt beslutat att staden, tillsamman­s med Lojo, ska ansöka om medlemskap i Helsingfor­sregionens samarbetsm­öte. Borgå borde bli en tätare del av metropolom­rådet och medlemskap­et i samarbetsm­ötet är ett steg på vägen. Stadsstyre­lsen konstatera­de att Borgå är starkt knuten till metropolom­rådets utveckling och pendlingsr­egion, och att det är motiverat att staden söker sig till ett allt tätare samarbete med aktörerna på metropolom­rådet. ön Sibbo Fekala bakterier i vattnet vid Joensuu tila TT Höga halter av fekala bakterier har konstatera­ts i det vattenprov som togs från badstrande­n i tisdags. Miljöhälso­vården rekommende­rar att man inte simmar i vattnet. Nya prover togs på torsdagen, resultaten torde bli klara på måndag. Informatio­n om analysresu­ltaten och vattnets baddugligh­et ges på miljöhälso­vårdens webbsida på www.borga.fi/ badvatten. ön uVill östnyländs­ka nyheter? du läsa flera www.ostnyland.fi. Vi samlar allt på webbplatse­n

© PressReader. All rights reserved.