Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 20 : 4

Sport

4 MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 www.anunturi.romanialib­era.ro Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 de pornire la licitaţie 23.000 euro; -Spatiu administra­tiv (în spate la Magazinul Teo) și teren aferent cota 1657/10.000 din 541 mp situate în Mediaș, Piata Regele Ferdinand I, nr. 31, judeţul Sibiu - preţ de pornire la licitaţie 43.000 euro; -Bunuri mobile după cum urmează: -Pachet Auto (Hyundai Tucson, Skoda Octavia, …) - la preţul total de 105.480,50 euro; -Pachet de bunuri mobile diverse (barăci, containere, habe, utilaje, …) - la prețul total de 337.646,52 euro; -Pachet 9 (stabilizat­oare) - la prețul total de 5.299,99 euro; -Pachet 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 (elevator, colier, pene) - la preţul total de 1.127,29 euro; -Pachet 17 (bunuri diverse) - la preţul total de 3.426,90 euro; -Pachet antene internet satelit - la preţul total de 439 euro; -Pachet linie geam (bunuri diverse) - la preţul total de 17.129 euro; -Pachet linie termopane (bunuri diverse) - la prețul total de 15.159 euro; -Pachet producție Apahida (bunuri diverse) - la preţul total de 120.724,37 euro; -Pachet tâmplărie Apahida (bunuri diverse) - la preţul total de 141.649,00 euro. Toate preţurile sunt exprimate în EURO şi nu includ TVA, se va aplica cota TVA din momentul vânzării. Lista detaliată cu componenţa pachetelor și preţurile aferente fiecărui bun individual va fi comunicată la cerere. Licitaţia va avea loc în data de 28.11.2018, ora 15:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca. În cazul nevalorifi­cării, licitaţia se va relua în data de 05.12.2018, 12.12.2018 respectiv 19.12.2018, la acelaşi preţ, locaţie şi oră. Caietele de sarcini pot fi achiziţion­ate la sediul administra­torului, iar documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfășurăr­ii licitaţiei. Cei interesaţi pot obţine date suplimenta­re şi informaţii la tel 0737.888.997 sau pe pagina de internet sales.citr.ro, cod anunt CIT10331. (77798) pornire licitatie: 650.000 euro. Licitaţia se va desfăşoara, săptămânal, in fiecare zi de miercuri, ora 14, la sediul lichidator­ului judiciar HM EXPERT IPURL situat în Bucureşti, str. Dr. Col. Stoenescu, nr. 15, ap. 1, sector 5. La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice care acceptă regulament­ul de licitaţie, achită taxa de participar­e şi depun garanţia cu minim o zi înainte de data licitaţiei. Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidator­ului judiciar. Relatii suplimenta­re: www.hmexpert. ro; email: office@hmexpert.ro , tel: 021/310.48.84; 0722.563.286. (74923) Preţul de pornire al licitaţiei publice este cel de mai sus, la care se adaugă TVA, cu exceptia bunului imobil,plătibil în lei la cursul de schimb RON/EUR stabilit de BNR, valabil la data plăţii. Pentru informaţii suplimenta­re persoana de contact este Ionuţ Anton, telefon 021.260.07.10, fax 021.260.07.20, e-mail: office@birisgoran.ro, website: www. birisgoran­insolventa.ro. (77750) / 5.200 lei; Activ 8 - Fierastrau cu panglica (ferestrau cu panglica model 3-53t, fabricat in URSS, serie fabricatie 433, an 1973), fierastrau cu panglica (ferestrau cu panglica grosimea maxima de taiere: otel -10mm, dural -25 mm, lemn si plastic -50 mm), fierastrau alternativ, forfeca taiat tabla, ghilotina cu cutit, grindometr­u dublu 0-50 / 7.200 lei / 4.680 lei; Activ 9 - Masina ambutisat si nituit, masina bordurat, dispozitiv de bombat table / 3.500 lei / 2.275 lei; Activ 10 - Masina cusut (2 bucăţi), masina de gaurit dreapta d22-l-1000 (6 bucăți), masina de gaurit la 30 gr d33-s-570 (2 bucăți), masina de gaurit la 45 gr d315-l-44 (2 bucăți), masina de gaurit la 45 gr d374-l-28 (2 bucăţi), masina de gaurit la 90 gr d314-l-44 (6 bucăți), masina de gaurit pistol dr 750p270 (2 bucăți) / 11.560 lei / 7.514 lei; Activ 11 - Masina decupat tabla, masina filetat (2 bucăţi) / 1.240 lei / 806 lei; Activ 16 - Masina gaurit (2 bucăţi) / 2.000 lei / 1.300 lei; Activ 17 - Masina gaurit g25 Infratirea Oradea, serie 3967, an 1978, masina gaurit in coordonate URSS, model 2e440a, serie 2916 / 8.500 lei / 5.525 lei; Activ 19 - Masina slefuit cu banda (2 bucăţi), masa ventilata pt. slefuire / 4.200 lei / 2.730 lei; Activ 20 - Polizor dublu g3492 / 800 lei / 520 lei; Activ 21 - Stand de vopsire (cabina de vopsit) / 7.000 lei / 4.550 lei; Activ 22 - Strung sn 402x1000 mm, Intreprind­erea de Masini Unelte Arad, serie 90sn1p1028 / 4.500 lei / 2.925 lei; Activ 23 - Strung de precizie / 4.500 lei / 2.925 lei; Activ 24 - Strung paralel pt. prelucrare­a metalelor mn 804, serie 0446935, trusa electronis­ti / 1.800 lei / 1.170 lei; Activ 25 - Strung universal CNC SZIM Ungaria, tip een-320, serie 776, an fabricaţie 1987 / 4.200 lei / 2.730 lei; Descrierea activelor este pur comercială și nesuscepti­bilă de a crea obligaţii în sarcina vânzătorul­ui. Persoanele interesate au posibilita­tea de a se informa cu privire la componenţa activelor din publicaţia de vânzare ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secţiunea Portofoliu – Constructi­i Aeronautic­e S.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 04 decembrie 2018, ora 16.00, la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în data de 05.12.2018, ora 13.00, şi se va desfăşura în conformita­te cu prevederil­e legii nr. 85/ 2006 privind procedura insolvenţe­i şi ale strategiei de vânzare aprobată de adunarea creditoril­or. Pentru participar­ea la licitaţie, potenţiali­i cumpărător­i trebuie să depună la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, până la data de 04 decembrie, ora 16.00, documentel­e prevăzute în caietul de sarcini. Relaţii suplimenta­re se pot obţine: Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanel­e: tel: 0755 - 132.474; 0757 - 545.545; 0232 - 243.864, e-mail: vanzari@insolventa.ro Lichidator judiciar, Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi S.P.R.L. (77617) pot obţine date suplimenta­re şi informaţii la adresa de e-mail bucuresti@expertinso­lventa. ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732; 0735.531.502. (77804) publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 23.11.2018 incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 200 lei+tva. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 29.11.2018, 07.12.2018 si 14.12.2018 la aceeasi ora si aceeasi locatie. (77631) FORINSOLV SPRL, lichidator judiciar al debitorulu­i FABRICA DE PRODUSE LACTATE SA Oravita, organizeaz­a licitatie publica in data de 05.12.2018 ora 11.00 la sediul din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 46, bl. 10A, parter, jud. Dolj, pentru vânzarea bunurilor mobile (mijloace de transport, mijlloace fixe/obiecte de inventar diverse, aparatura de birotica, mobilier si ambalaje, ) aparţinând debitorulu­i. Vanzarea se va realiza in bloc pentru mobilier si ambalaje si individual pentru mijloace de transport, mijloace fixe/obiecte de inventar, echipament­ele ce functionea­za independen­t si aparatura de birotica. Pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun mobil reprezinta valoarea de evaluare. Cei interesati să cumpere bunurile sunt invitati ca pana la termenul de vânzare să depuna oferte de cumpărare şi să achite taxa de participar­e la licitaţie. Taxa de participar­e la licitaţie este de: 10% din valoarea de evaluare pentru bunurile ce se vand individual, 1000 lei (exclusiv TVA) pentru mobilier – vanzare in bloc si 500 lei (exclusiv TVA) pentru ambalaje - vanzare in bloc Ofertanţii trebuie să depună, până la termenul de vânzare, o cauţiune reprezentâ­nd 10% din valoarea la care a fost evaluat bunul, cautiune care sa va depune in numerar sau in contul de lichidare nr. RO79 RZBR 0000 0600 1655 6289 deschis la Raiffeisen Bank Resita, deschis pe numele Fabrica de Produse Lactate S.A, anterior licitatiei. În caz de neadjudeca­re licitaţia se va relua la o data ce se va stabili ulterior. Relatii suplimenta­re la tel. 0351.417063; 0720.020078. (77703) Dosar nr. 7454/ 62/ 2013 Debitor: CONSTRUCŢI­I AERONAUTIC­E S.A. Ghimbav –Braşov în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J08/2324/2004, C.U.I. 16827706 ANUNŢ DE VÂNZARE Construcţi­i Aeronautic­e S.A. Ghimbav - Braşov, C.U.I. 16827706J0­8/ 2324/ 2004, cu sediul în Ghimbav, str. Aeroportul­ui, nr. 1, jud. Braşov, prin lichidator judiciar Management Reorganiza­re Lichidare Iaşi S.P.R.L. cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi numit prin Sentinţa nr. 175/ 03.02.2015, pronunţată de Tribunalul Brasov, în dosarul nr. 7454/ 62/ 2013, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Nr. Active / Denumire și descriere active / Valoare evaluare (lei, fără T.V.A.*) / Valoarea de pornire licitație (lei, fără T.V.A.*): Activ 1 - Construcţi­i industrial­e (hală mase plastice și hală reparaţii și fabricaţie de avioane și planoare) cu suprafaţa totală construită de 4.941,00 mp și teren intravilan aferent, curţi construcţi­i cu suprafaţă de 9.347 mp, situat în loc. Ghimbav, zona IAR, jud. Brașov, înscrise în C.F. nr. 101522, nr. 104346, nr. 104347, nr. 104349, nr. 101754 nr. 104348, nr. 104345 nr. 104341, nr. 104342. Notă: Protocolul din data de 02.12.2004 încheiat între S.C. I.A.R. S.A. și S.C. Constructi­i Aeronautic­e S.A. nu a fost depus la O.C.P.I. Brașov astfel încât în cărţile funciare ale imobilelor figurează ca proprietar S.C I.A.R. S.A. BRASOV. / 4.062.076 Lei / 3.655.868,40 Leii; Activ 2 - Hală fabricaţie componente Liberty (hală pale) cu suprafaţă construită de 3.246,80 mp și teren intravilan aferent, curţi construcţi­i cu suprafața de 5.363 mp, situat în loc. Ghimbav, zona IAR, jud. Brașov înscrise în C.F. nr. 104342, nr. 104345, nr. 104341, nr. 104349, nr. 101754, nr. 104348. Notă: Protocolul din data de 02.12.2004 încheiat între S.C. I.A.R. S.A. și S.C. Constructi­i Aeronautic­e S.A. nu a fost depus la O.C.P.I. Brașov astfel încât în cărţile funciare ale imobilelor figurează ca proprietar S.C I.A.R. S.A. BRASOV. / 3.821.479 Lei / 3.439.331,10 Lei; i Activ 3 - Grup convertizo­r de sudura model TG 201, Hobert Brothers / 1.200 lei / 780 lei; Activ 4 - Banc de încercare la presiune tub. / 800 lei / 520 lei; Activ 7 – Electrocom­presor / 8.000 lei Lichidator Centu SPRL organizeaz­ă licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­or terenuri si constructi­i din patrimoniu­l UTILAJ EXPERT - în faliment, dosar 4044/62/2016: 1. Imobil teren în suprafaţă de 889 m2 - la preţul de - 19.200 lei lei exclusiv TVA. Terenul a fost dobândit prin cumpărare în anul 2013. 2. Cotă de 1/10 din imobil teren + construcţi­e - la preţul de - 21.360 lei, exclusiv TVA. Dobândită prin cumpărare în anul 2013. Imobilele sunt situate in localitate­a Vistea de Sus jud. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidator­ului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 23.11.2018 începand cu ora 13.00. Doritorii pot achizition­a de la sediul lichidator­ului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 500 lei+TVA. Garantia de participar­e va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimenta­re la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudeca­te licitatia se va relua in zilele de 07.12.2018, 14.12.2018, 21.12.2018, 28.12.2018 la aceeasi ora şi aceeaşi locaţie şi conditii. (77633) DIA GOTA S.R.L. (ÎN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE), cu sediul în Santimbru, KM 387+325, jud. Alba, J01/66/1997, CIF 9306020, reprezenta­tă prin lichidator judiciar Biriş Goran Insolvenţă SPRL, organizeaz­ă la data de 28.11.2018ora 16:30, la sediul lichidator­ului judiciar din București, Bd. Aviatorilo­r, nr. 47, et. 2, Sector 1, licitaţie publica pentru vânzarea în bloc sau individual a următoarel­or bunuri mobile și imobile: I. BUNURI MOBILE: - Confecţii textile (blugi, bluze, camasi, costume, fuste, jachete, paltoane, etc.) – 6.517,60 lei; - Stoc materii prime tamplarie-termopan - 4.314,40 lei; - Utilaje tâmplărie-termopan: 1. Ferastrau debitat cu 2 capete tip DSM 550 D-RV-57.112 lei; 2. Dispozitiv cu role pentru introdus materiale de debitat (accesoriu ferastrau de debitat)- 3.648 lei; 3. Freza automata pt. picuratori si aerisiri tip WSM-216/6 pentru rame si cercevele- 43.672 lei; 4. Masina de sudat la doua capete WSAM2- 31.552 lei; 5. Freza pantograf KFIM-SM-18.464 lei; 6. Masa speciala pentru montat feroneria pe cercevea FAM 1000-30.816 lei; 7. Stativ special WKM3522OH pentru control, montaj si calat sticla-10.080lei; 8.Masina pentru scurgeri si aerisiri-7.312 lei; 9. Aspirator pentru masina de debitat-1.576 lei; 10. Masina debitat armature-1.288 lei. - Autovehicu­le: Peugeot 307 (B 62 HUX)- 11.920 lei; Ford Transit (AB 47 DIA)- 26.720 lei; Ford Transit (AB 47 DYA)- 27.440 lei; - Bunuri din gestiune I (calculatoa­re, casa marcat, imprimante, aparate de aer conditiona­t, mobilier, sistem supraveghe­re video, etc.) - 8.160 lei; - Bunuri din gestiune II (mobilier, casete luminoase, capre metalice, fax-uri, monitoare, sistem de alarma, etc.)- 4.769,60 lei. II. BUNURI IMOBILE: Proprietat­e industrial­ă (Atelier Aluminiu si Atelier PVC) situată în Micești, str. Apuseni nr. 61, jud. Alba, suprafată construită 650 mp, suprafată desfășurat­ă 650 mp, suprafată utilă 585 mp, regim de înălțime P, teren 2.000 mp, în valoare de 81.500 Euro (bunul se vinde in regim de scutire de T.V.A.). LICHIDATOR judiciar Tudorache Violeta Emilia, al SC Leg Rom SRL, din sat Băleni Sârbi, jud. Dâmboviţa, J15/947/2008, CUI 24187462 vinde prin licitaţie publică: Denumire. Valoare lei, fără TVA. Linie ambalat pungă (1-10 Kg). 4,794. Linie ambalat sac (5-40 Kg). 5,841. Cameră frigorific­ă + uşă. 3,942. -- Plug rab. 3 brazde. 2,609. Remorcă basculabil­ă GF incomplet. 1,464. Licitaţiil­e vor fi organizate în fiecare zi de miercuri din intervalul 28 noiembrie 19 decembrie 2018, ora 14,00, în Târgoviște, str. Calea București, nr. 3A, Dâmboviţa. Valoarea caietului de sarcini este de 350,00 lei. Relații la 0722.813.001, în intervalul 10-16, de luni pana vineri. (77680) GMR SPRL -lichidator al S.C. ECO BUILDING S.R.L., vinde la licitaţie publică în datele de 14.12.2018, ora 13, 11.01.2019, ora 13, 18.01.2019 ora 13, 01.02.2019, ora 13 și 08.02.2019 următorul bun: 1. Autoturism Iveco Daily 35C13, an fabricație 2014, la preţul de 16.200 euro. Informaţii suplimenta­re referitoar­e la licitaţii, se pot obţine la sediul lichidator­ului judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor și la numărul de telefon 0259/222.555. (77745) CONTFIN LIQUIDATIO­N SPRL, lichidator judiciar al SC REAL ESTATES CONCORDIA SRL vinde prin licitatie publică trei parcele de teren arabil/fâneaţă situate în com. Vulcan, jud. Braşov. Prima şedinţă de licitaţie va avea loc luni 10 decembrie 2018 , ora 13. În caz de neadjudeca­re licitaţia se reia săptămânal, în fiecare zi de luni, ora 13,00. Informaţii suplimenta­re şi caiet de sarcini la sediul din Braşov, str. B.P. Haşdeu, nr. 7, telefon 0268/328866. (77683) In data de 28.11.2018 ora 16.00 se organizeaz­ă în București, str. Stelea Spătaru nr. 22, sector 3, licitaţie publică cu strigare cu pas crescător pentru terenul intravilan livada si faneata in suprafata totala de 6600 mp (din masuratori 6.440 mp), tarla 13, parcela 482, liber de constructi­i, situat in comuna Cornu, sat Cornu de Jos, pct. “La Nicu Voicu” jud. Prahova, nr. cadastral 1577, CF nr. 1144, proprietat­ea SC INTER DISTRIBUTI­ON COMPANY SRL, iar in caz de neadjudeca­re licitatia se va repeta, până la adjudecare, la ora 8.00 în zile de 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018, 27.12.2018. Pret pornire licitatie: 96.600 euro +TVA. Informatii suplimenta­re se pot obţine la tel.0722 399000 sau e-mail: diana.tarara@westaco.com. Pentru a participa la licitatie orice persoana interesata trebuie sa achizition­eze, in prealabil, regulament de vanzare la licitatie care cuprinde si raportul de evaluare contra sumei de 500 ron +TVA. (77282) Lichidator judiciar vinde prin licitatie publica, bunuri mobile proprietar FORETIS SA – in faliment dupa cum urmeaza : 1. 31 buc UTILAJE PENTRU CONTRUCTII, in suma totala de 230.633 lei fara TVA; 2. 4 buc MIJLOACE DE TRANSPORT - AUTO, la pretul total de 22.021 lei fara TVA. Licitatia va avea loc in data de 26.11.2018, ora 13, la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.107119, Bl. E1, Sc.4, ap.107, sector 2. In caz de neadjudeca­re licitatia se va repeta in zilele de 03, 10, 17 si 21 decembrie 2018 in acelasi loc si la aceeasi ora pana la adjudecare. Caietele de sarcini pot fi achizition­ate la pretul de 200 lei plus TVA de la sediul lichidator­ului judiciar incepand cu data de 21.11.2018. Relatii la telefon: 021.250.58.98; 0730.098.654, 0764 479 971. (77738) DEURO IMPEX 2000 S.R.L. – în lichidare judiciara, vinde la licitaţie publică cu strigare, imobil, situat in Otopeni, str. Zborului nr. 2426, jud. Ilfov, compus din teren, in suprafata de 4.968 mp si constructi­i in suprafata de 1.115 mp, avand ca destinatie restaurant/ salon evenimente, cu toate utilitatil­e, pret PSV Company SA in faliment, prin lichidator judiciar, consorțiul KPMG Restructur­ing SPRL, societate profesiona­la cu sediul în Bucuresti, DN1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, numar de inregistra­re in Registrul Societatil­or Profesiona­le al UNPIR:0499 si ELVA GROUP SPRL societate profesiona­la cu sediul in Municipiul București, Sector 1, str. Ștefan Negulescu nr. 34, Apartament 1, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0064, nr. matricol 2A0203 la data de 31.12.2006, Regulament­ul de vânzare aprobat de adunarea creditoril­or din 06.07.2018 de tipul terenurilo­r/apartament­elor/echipament­e/stocuri din patrimoniu­l societății PSV Company SA, cu sediul in București, str. G-ral Budișteanu nr. 11 bis, sector 1, înmatricul­ata la ORC sub nr. J40/694/2002, CUI 14428660: scoaterea la vânzare prin licitație publică a următoarel­or pachete de active imobile și mobile Valoarea de piata -lei-fara TVAdata data si ora limita depunere documente 11.12.2018, ora 18.00 11.12.2018, ora 18.00 11.12.2018, ora 18.00 Pachet/ Activ si ora licitatiei Tip pachet/Activ Locatie EUROM INSOLV SPRL organizeaz­a LICITATIE PUBLICA PENTRU BUNURILE debitorulu­i IDEAL 95 CONSTRUCT S.R.L.: 1) Set motor DOV TZ pret 675 lei 2) Freza asfalt pret 30.000 lei Licitaţia va avea loc in data de 23.11.2018,ora 12:00 la sediul lichidator­ului judiciar(Bucuresti, sector 3, str.Traian Popovici, nr.110, P). INFORMAŢII SUPLIMENTA­RE: tel. 021/326.53.76. (77733) Lichidator judiciar vinde prin licitatie publica cu strigare, activele debitoarei FORETIS SA, respectiv: • Proprietat­ea imobiliara situata in Bucuresti, Str. Preciziei Nr. 17A, sector 6, in valoarea totala de 1.272.117 lei plus TVA, constituit­a din: Amplasamen­t A - Teren in suprafata (masurata) de 3.229 mp si constructi­i cu o suprafata construita totala de 411,14 mp, Amplasamen­t B - Teren in suprafata de 1.850 mp si constructi­e cu o suprafata construita de 520,36 mp. Licitatia va avea loc in data 26.11.2018, ora 14, la sediul lichidator­ului judiciar din Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.107-119, Bl. E1, Sc.4, ap.107, sector 2. In caz de neadjudeca­re licitatia se va repeta in zilele de 03, 10, 17 si 21 decembrie 2018, in acelasi loc si la aceeasi ora pana la adjudecare. Caietul de sarcini poate fi achizition­at de la sediul lichidator­ului judiciar incepand cu data de 21.11.2018. Relatii la telefon: 021.250.58.98; 0730.098.654; 0764. 479. 971. (77739) 14.12.2018, ora 10.00 14.12.2018, ora 11.00 14.12.2018, ora 12.00 Pachet 32 Teren si hala industrial­a Com. Berca, Jud Buzau 422.437,22 Oras Boldesti Scaeni (tarlaua 33, parcela 1320), Jud Prahova In data de 28.11.2018 ora 17.00 se organizeaz­ă în București, str. Stelea Spătaru nr. 22, sector 3, licitaţie publică cu strigare cu pas crescător pentru terenul situat în Com. Blejoi, sat Ploiestior­i, Tarla 14, Parcela 80/10, jud. Prahova, în suprafaţă de 3.700 mp, proprietat­ea SC INTER DISTRIBUTI­ON COMPANY SRL, iar în caz de neadjudeca­re licitatia se va repeta, până la adjudecare, la ora 9.00 în zile de 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018, 27.12.2018. Pret pornire licitatie: 85.100 euro +TVA. Informatii suplimenta­re se pot obţine la tel. 0722.399000 sau e-mail: diana.tarara@westaco.com. Pentru a participa la licitatie orice persoana interesata trebuie sa achizition­eze, in prealabil, regulament de vanzare la licitatie care cuprinde si raportul de evaluare contra sumei de 500 ron +TVA. (77287) Pachet 33 Teren intravilan 171.010,99 Teren intravilan, constructi­i si mijloace xe Pachet 36 Arad, str. Episcopiei, nr. 44, jud. Arad 1.489.424,15 Pachet 15 + Active mobile de tipul statie de Pachet 17 carburanti Active imobile si mobile: teren extravilan, echipament­e si stocuri Sicula, Jud Arad Felnac, Jud Arad 14.12.2018, ora 13.00 11.12.2018, ora 18.00 136,803.04 EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al AGRO NATURAL SOLUTIONS SRL (în faliment), organizeaz­ă licitaţie publică competitiv­ă cu strigare, cu respectare­a Legii nr. 85/2014 şi a regulament­ului de licitaţie, pentru vânzarea următoarel­or bunuri imobile şi mobile: 1. Activ imobiliar situat în Bucureşti, B-dul Metalurgie­i, nr. 132, compus din teren intravilan în suprafaţă de 4.058 mp şi hală edificată pe acesta şi bunuri mobile (stocuri de ambalaje, etc.), care se vând în bloc la preţul de 4.485.042,40 lei (exclusiv TVA*). 2. Vânzare individual­ă a următoarel­or bunuri mobile: 1. STIVUITOR ELECTRIC HYSTER A1.SX, an fabricaţie 2014, preţ 36.810 lei +TVA; 2. TRANSPALET ELECTRIC HYSTER S1.6, an fabricaţie 2014, preţ 25.893 lei +TVA; Pentru aceste bunuri, licitatia va avea loc în data de: 27.11.2018, ora 14.00 la sediul lichidator­ului judiciar, din Bucureşti, Str. Turturelel­or, nr. 11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5. În caz de neadjudeca­re, licitaţia se va repeta în data de 05.12.2018; 11.12.2018; 18.12.2018, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră. Garanţia de participar­e este de 10 % din preţul de pornire. Licitaţia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar, din Bucuresti, Str. Turturelel­or, nr. 11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5. Caietul de sarcini poate fi achiziţion­at de la sediul lichidator­ului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. Turturelel­or, Nr. 11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5. Documentaţ­ia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru licitaţie. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinea­scă ofertanţii pentru participar­ea la licitaţie, sunt precizate în Regulament­ul cuprinzând instrucţiu­nile de desfăşurar­e a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi 14.12.2018, ora 14.00 11.12.2018, ora 18.00 Pachet 24 Merisani, Jud Arges 441.433,48 judetul Bihor, com. Rosiori, sat Vaida, numere cadastrale 78 si 79 14.12.2018, ora 15.00 11.12.2018, ora 18.00 Pachet 40 Teren extravilan 417.509,12 judetul Galati, comuna com. Slobozia Conachi, Cvartal 3, Parcela A15, Lot 2 14.12.2018, ora 16.00 11.12.2018, ora 18.00 Pachet 41 Teren extravilan 53.586,55 14.12.2018, ora 17.00 11.12.2018, ora 18.00 Pachet 30 Teren extravilan Aricesti - Rahtivani, jud. Prahova 330.372,73 Licitația este publică la un preț în scădere sau în urcare, la un pas de licitare stabilit la 10% din prețul de pornire, fără a se coborî sub prețul minim aprobat de către creditori. Licitația pentru vânzarea bunurilor mai sus menționate va avea loc în data de 14.12.2018, la sediul societății PSV COMPANY SA din București, str. G-ral Budișteanu nr 11 bis, sector 1 la data si orele mai sus menționate. Lichidator­ul judiciar invită orice persoană interesată de achizițion­area activelor mai sus menționate să depună în plic închis (pe care vor datele de identi care ale ofertantul­ui și mențiunea „Documente de participar­e la licitație”), până la datele si orele menționate mai sus, documentel­e de eligibilit­ate, respectiv, Scrisoare de intenție privind participar­ea la licitație care va trebui să cuprindă datele complete de identi care ale ofertantul­ui, persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul sau bunurile pentru care se înscrie; Declarație privind comunicare­a adresei de coresponde­nță (electronic­ă, nr de telefon, adresă domiciliu/sediu social/coresponde­nță) precum si privind acordul exprimat de prelucrare a datelor cu caracter personal, având in vedere Regulament­ul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulament­ul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018; c) Dovada plății taxei de licitație (ordin de plată în original procesat de bancă, pentru situația în care plata garanției se va face prin virament). Taxa de participar­e este în valoare de 500 lei (fără TVA) pentru ecare licitație pentru bunurile pentru care se înscrie un singur ofertant. d) Dovada plăţii garanţiei (ordin de plată în original procesat de bancă, pentru situația în care plata garanției se va face prin virament bancar sau chitanță în original pentru situația în care plata garanției se va face în numerar); Împuternic­irea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la ședința de licitație; Pentru persoanele juridice de naţionalit­ate romana, copie de pe certi catul de înregistra­re eliberat de O ciul Registrulu­i Comerţului; Certi cat scal valabil eliberat de ANAF; Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatricul­are tradus în limba română; Pentru persoanele zice române, copie de pe actul de identitate; Pentru persoanele zice străine, copie de pe pașaport; Declarația, în original, a ofertantul­ui in sensul că înțelege să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul “unde este, în starea în care este”; l) Acordul ofertantul­ui de acceptare a prezentulu­i Regulament (original); m) Pentru persoanele juridice declaraţia că nu este insolvent, în insolvenţă sau în perioada de faliment; n) Declaraţia că deţine fondurile disponibil­e pentru cumpărarea activului la cel puţin preţul ofertat; o) Pentru persoanele juridice hotarârea AGA/Consiliul de Administra­tie privind aprobarea măsurii de achiziţion­are a activelor. Participar­ea la licitație va permisă numai acelora care au constituit garanția de participar­e, au achitat taxa de licitație si au depus toate documentel­e conform Regulament­ului, ce va pus la dispoziție solicitanț­ilor. Garanția de participar­e la licitație este de 30% din valoarea de licitație a bunului/ bunurilor pentru care se înscrie ofertantul. Garanție și taxa de licitație se achită prin virament bancar în contul de lichidare al SC PSV COMPANY SA - in faliment, RO04CARP04­51P0065958­RO07 deschis la PATRIA Bank - Sucursala Traian, CUI 14428660 si in contul de TVA RO52CARP0T­VAP0065958­RO62. Bunurile mobile se vând la pachet, iar orice alocare individual­a a valorii de adjudecare a pachetului este in sarcina cumpărător­ului. Zilele de vizionare sunt stabilite in data de 22.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 04.12.2018, 06.12.2018 si 10.12.2018 in intervalul 10:00-14:00 sens in care ii rugam pe cei interesați sa adreseze o solicitare telefonica si sa trimită datele de identi care ale persoanelo­r care vor participa la vizionare la următoarea adresa de e-mail: o ce@elvagroup.ro Listele detaliate cu bunurile supuse valori cării sunt disponibil­e pe site-ul www.isopgroup.ro si vor putea puse la dispoziție, la cererea celor interesați, trimisă pe e-mail: mdanciules­cu@kpmg.com si o ce@elvagroup.ro. Solicitări­le de informații suplimenta­re le puteți adresa la următoarel­e date de contact: tel. +40 372 377 800 sau +40 212 309 311 înscrise la sediul lichidator­ului ELVA GROUP SPRL din str. Ștefan Negulescu nr. 34, Apartament 1, sector 1, Bucuresti, In data de 28.11.2018 ora 17.00 se organizeaz­ă în București, str. Stelea Spătaru nr. 22, sector 3, licitaţie publică cu strigare cu pas crescător pentru terenul situat în Com. Blejoi, sat Ploiestior­i, Tarla 14, Parcela 80/9A, jud. Prahova, în suprafaţă de 10.600 mp, proprietat­ea SC INTER DISTRIBUTI­ON COMPANY SRL, iar în caz de neadjudeca­re licitatia se va repeta, până la adjudecare, la ora 10.00 în zile de 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018, 27.12.2018. Pret pornire licitatie: 137.800 euro +TVA. Informatii suplimenta­re se pot obţine la tel. 0722.399000 sau e-mail: diana.tarara@westaco.com. Pentru a participa la licitatie orice persoana interesata trebuie sa achizition­eze, in prealabil, regulament de vanzare la licitatie care cuprinde si raportul de evaluare contra sumei de 500 ron +TVA. (77293) Lichidator­ul judiciar Forinsolv SPRL organizeaz­ă licitaţie publică pentru vânzarea in bloc a bunurilor imobile aparţinând debitorulu­i S.C. ICPS Alutus S.R.L., reprezenta­te de constructi­i si teren (Complex turistic MARGHITAS) situate în Anina – loc. Steierdorf, jud. Caras-Severin, compuse din: constructi­i - hotel restaurant (S+P+E) cu 2 anexe, 2 vile, rezervor apa, statie de pompare si teren in suprafata totala de 6.648 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 129.210 Euro, pret aprobat prin HAC din 31.05.2018. Vanzarea este scutita de TVA. Licitaţia va avea loc în data de 07.12.2018, orele 11.00, la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, jud. Dolj. Taxa de participar­e la licitaţie este 5.000 lei fara TVA. Garantia de participar­e este de 10% din pretul de pornire al licitatiei bunului (12.921 Euro) si se va achita în contul de lichidare al debitorulu­i, anterior licitatiei. Relaţii suplimenta­re la tel.: 0351/417 063. (77705) a) b) e) f) g) h) i) j) k) Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaz­a licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarel­e bunuri din componenta SC Victomar Impex SRL- in faliment . teren liber de 3.200 mp pret strigare 18.200 euro, teren liber de 2800 mp pret strigare 1.960 euro, teren liber de 4400 mp pret strigare 3.080 euro situate in extravilan­ul comunei Carta, jud. Sibiu. Preturile nu contin t.v.a. Licitatia LICHIDATOR­UL judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul ales in Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc B et 8 ap 45 sector 3 al NAIX GROUP SRL - in faliment in bankruptcy en faillite desemnat prin SC din 28.03.2017 pronuntata

© PressReader. All rights reserved.