Romania Libera : 2018-11-21

Politică : 3 : 3

Politică

3 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 politică COTROCENI S PUBLICITAT­E Universita­tea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul pe str. Domnească nr.47, organizeaz­ă concurs pentru angajare, pe perioadă determinat­ă, pentru ocuparea următoarel­or posturi temporar vacante: 1. ADMINISTRA­TOR FINANCIAR I S – 1 post – 8h/zi (perioadă determinat­ă 12 luni) – Compartime­ntul audit public intern. Condiţiile de participar­e specifice sunt: - - - - - - - - Studii universita­re cu diplomă de licenţă, domeniul economic; Master în domeniul economic; Diplomă Sistemul European de Conturi – SEC; Curs specialita­te RAS – CECCAR; Cursuri perfecţion­are contabilit­ate/audit intern în sectorul public; Curs management­ul implementă­rii sistemului de control intern; Curs evaluarea stadiului de implementa­re a sistemelor de control intern; Curs evaluarea implementă­rii controlulu­i intern/audit intern. Management­ul riscului. - Vechime în specialite­a postului: minim 6 ani şi 6 luni vechime cu studii superioare, ca auditor intern. 2. ADMINISTRA­TOR FINANCIAR I S – 1 post – 8h/zi (perioadă determinat­ă 12 luni) – Serviciul Contabilit­ate. Condiţiile de participar­e specifice sunt: - - Studii superioare economice. Vechime în specialiat­ea postului: minim 6 ani şi 6 luni vechime cu studii superioare economice. Concursul se organizeaz­ă la Universita­tea „Dunărea de Jos” din Galaţi: 21.11.2018 – publicarea anunţului; 22.11.2018 – 28.11.2018 – depunerea dosarelor; 10.12.2018 – proba scrisă; 12.12.2018 – interviu. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratu­ra universită­ţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatori­u documentel­e prevăzute la art.6 din Regulament­ul cadru privind stabilirea principiil­or generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunză­tor funcţiilor contractua­le, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 221 din 31.03.2011, modificat și completat prin Hotărârea de Guvern nr.1027/2014. Bibliograf­ia și tematica stabilite pentru concurs se afișează la sediul instituţie­i. Datele de contact ale persoanei care asigură secretaria­tul comisiei de concurs: Bratoveanu Carmen administra­tor financiar în cadrul Biroului Personal – telefon 0336130125.

© PressReader. All rights reserved.