Aktiv Träning (Sweden) : 2019-11-12

GLÖMDA MUSKLER : 31 : 31

GLÖMDA MUSKLER

GLÖMDA MUSKLER 7 BAKSIDA: Trapezius Gluteus maximus och gluteus medius Soleus och gastrocnem­ius 5 6 7 5 6 TIPS 7 31 1A2K/T2I0VT19RA­NAINKGT.ISVETR|AXNXIXNG20.S1E7