Aktiv Träning (Sweden) : 2019-11-12

TESTRESULT­AT : 61 : 61

TESTRESULT­AT

= medel = över medel = mycket bra = utmärkt SLUTSATS: Det lilla formatet, en god passform och en imponerand­e vädertålig­het bidrar till det höga betyget. Och självklart gör det mycket överkomlig­a priset att de här hörlurarna är högintress­anta på marknaden. Vikten, ljudkvalit­eten, passformen. Ljudvolyme­n kan inte styras via öronproppa­rna, begränsad app. 61 1A2K/T2I0VT19RA­NAINKGT.ISVETR|AXNXIXNG20.S1E7