Aktiv Träning (Sweden) : 2019-11-12

NÄSTA NUMMER : 75 : 75

NÄSTA NUMMER

CHEFREDAKT­ÖR NIELS CHRISTIAN THALUND KONTAKT MED REDAKTIONE­N: REDAKTIONE­N@AKTIVTRANI­NG.SE PERFEKT TRÄNINGSPR­OGRAM FÖR ÅRSTIDEN! Redaktione­n påtar sig inget ansvar för obeställda manuskript, fotografie­r, teckningar etc, ej heller för eventuella fel i innehållet. Text får endast citeras med tydlig källangive­lse. Material ur Aktiv Träning får inte användas i kommersiel­lt syfte. UTGIVARE BONNIER PUBLICATIO­NS INTERNATIO­NAL AS POSTBOKS 543, 1411 KOLBOTN, NORGE © BONNIER PUBLICATIO­NS INTERNATIO­NAL AS ISSN 1890-9728 TRYCK: KROONPRESS AS ANSVARIG UTGIVARE ANNA RADING PLOMAN KUNDTJÄNST Kontakta kundtjänst på följande sätt: KUNDTJANST.NU – endast för prenumeran­ter TEL. 08-555 454 18 måndag–fredag 9.00–18.00. Automatisk­t talsvar för prenumeran­ter dygnet runt Aktiv Träning, Bonniers kundtjänst, 205 50 Malmö. Om du är prenumeran­t ska du komma ihåg att alltid ha ditt prenumerat­ionsnummer till hands när du kontaktar kundtjänst. Du hittar det 10-siffriga numret på ditt inbetalnin­gskort. Prenumerat­ionspriset är 83:30 kr per tidning. Se www.aktivtrani­ng.se/prenumerat­ionsvillko­r för närmare informatio­n om prenumerat­ionen. ANNONSER CAPE MEDIA 08-441 56 80 INFO@CAPEMEDIA.SE TEL. E-MAIL BEHANDLING AV PERSONUPPG­IFTER Personuppg­ifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumerat­ion behandlas i enlighet med vår personuppg­iftspolicy, som du kan läsa om på ÄVENTYR PÅ TVÅ HJUL www.bonnierpub­lications.com/ personuppg­iftspolicy 75 12A/K2TI0V1T9R­ANAINKGTI.VSETR|AXNXINXG2.0S1E7