24sata - Cafe 24 : 2019-06-07

PSSST! : 63 : 62

PSSST!

ETA O PONAŠANJU ENAĐUJUĆE REZULTATE O FERRATUM GRUPI: Ferratum grupa je međunarodn­i pružatelj mobilnog bankarstva te digitalnih potrošački­h kredita i kredita za male poduzetnik­e koji se distribuir­aju i kojima se upravlja putem mobilnih uređaja. Osnovana 2005. godine, sa sjedištem u Helsinkiju, Finska, tvrtka Ferratum se brzo proširila na 25 zemalja diljem Europe, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike te azijsko-pacifičke regije. Kao pionir u tehnologij­i digitalnih i mobilnih financijsk­ih usluga, Ferratum je na čelu digitalne bankarske revolucije. Ferratum mobilna banka, pokrenuta 2016. godine, predstavlj­a inovativnu mobilnu bankarsku platformu koja nudi niz bankarskih usluga, uključujuć­i digitalna plaćanja i prijenose u stvarnom vremenu, u jednoj jedinoj aplikaciji. Trenutačno je dostupna na pet europskih tržišta. Ferratum ima otprilike 794.000 aktivnih klijenata koji imaju otvoren račun mobilnog bankarstva ili aktivni saldo kredita u posljednji­h 12 mjeseci (stanje na dan 31. ožujka 2019.). Ferratum grupa upisana je u „Prime Standard“Frankfurts­ke burze vrijednosn­ih papira pod oznakom „FRU“. Za više informacij­a posjetite stranicu www.ferratumgr­oup.com. zemalja putem internetsk­e ankete sa standardiz­iranim upitnikom. Prihodi su iskazani u lokalnim valutama, a relativna ljetna potrošnja izračunava se omjerom mjesečnog raspoloživ­ih prihoda obitelji u svakoj zemlji. Raspoloživ­i prihodi prilagođen­i su prema svakoj zemlji, a paritet individual­ne kupovne moći temelji se na podacima Svjetske banke iz 2014. godine. • U anketi je sudjeloval­o više od 22,000 kućanstava (između ostaloga i korisnici Ferratumov­ih usluga iz Hrvatske). Ispitanici su bili u dobi od 18 do 61 godinu. 53% sudionika bile su žene. Prosječni raspoloživ­i neto prihod kućanstava koja su sudjeloval­a u anketi iznosio je između 827 i 3.934 EUR. Prosječna veličina kućanstva među ispitanici­ma bila je 2,9 osoba. • Osim demografsk­ih čimbenika, ispitanici­ma su postavljen­a pitanja o njihovim raspoloživ­im mjesečnim neto prihodima, koliko će novca odvojiti za ljetovanje, koje su glavne aktivnosti ovoga ljeta te hoće li koristiti usluge Airbnb-a ili internetsk­og bankarstva prilikom putovanja u inozemstvo. • Svi odgovori na anketu bili su anonimni. ke (73%), Bugarske (45%) i Rumunjske (37%) bili su otvoreniji za opcije poput Airbnb-a za smještaj na putovanjim­a. NAJVEĆA LJETNA POTROŠNJA ZA 2019. GODINU Ispitanici iz svih 17 zemalja potrošili bi najviše novca na sljedeće tri aktivnosti: putovanje unutar zemlje (15% budžeta), osobne/obiteljske rekreacijs­ke aktivnosti (12%) i ljetne aktivnosti kao što su odlazak na plažu, na zabave i objedovanj­e u restoranim­a (12%). Britanski ispitanici u anketi bili su jedini sudionici koji su visoko ocijenili modu u ovoj anketi, budući da su jedina zemlja koja je navela ljetnu odjeću kao glavni izvor potrošnje tijekom ljetnog razdoblja. Norveška i Danska dobivaju nagradu za svjetskog putnika jer su jedine dvije zemlje koje su navele putovanje u inozemstvo kao aktivnost koja im je na prvom mjestu za ljetnu potrošnju. Kontakti: Ferratum grupa Emmi Kyykkä Upravitelj­ica podrške poslovanju za izvršnog direktora T: +41 79 940 6315 E: [email protected] KAKO JE PROVEDEN LJETNI BAROMETAR FERRATUM GRUPE ZA 2019.™? • Anketu je provela Ferratum grupa koja je ispitala svoje aktivne klijente u 17 stranih PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.