Romania Libera : 2019-09-11

Mica Publicitat­e : 11 : 11

Mica Publicitat­e

ROMÂNIA LIBERĂ ⁄ MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019 Azi 120 de anunţuri pentru tine Mai multe anunţuri puteţi găsi pe siteul Anunţuri de publicitat­e se primesc la: octombrie 2019, ora 11:00 - proba scrisă; 07 octombrie 2019, ora 11:00 - proba interviu; Dosarele de concurs se primesc la Secretaria­tul Academiei Române Filiala Cluj - Napoca, str. Republicii nr. 9, până la data de 26 septembrie 2019, ora 15:00. Toate informaţii­le sunt afişate la sediul şi pe siteul Academiei Române Filiala Cluj - Napoca www.acad-cluj.ro, relaţii suplimenta­re se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon 0264 - 592363. participar­e la concurs: -nivelul studiilor: Studii universita­re de licenţă absolvite cu diploma. -fără vechime în muncă, -capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunză­toare postului pentru care candidează; -cunoștinţe de bază nivel mediu de operare/programare pe calculator; -limbi străine, nivel mediu (engleză, franceză); -capacitate de gestionare a valorilor și bunurilor; -disponibil­itate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: data de 03.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Proba de interviu: data de 04.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutie­i. Date contact: Resurse Umane,tel.0255571133,int.13. S.C. PIRAMID INTERNATIO­NAL S.R.L. cu sediul in Jud. Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. De Centura nr. 2-8, Corp C1, A2, inamatricu­lata la Registrul comertului sub nr. J23/1794/32018, CUI: RO39237062, angajeaza 1 frezor in zona Bragadiru. Relatii la tel: 0212214482; e-mail: tiberiu. [email protected] Liceul Tehnologic "Căpitan Nicolae Pleşoianu" cu sediul în: loc. Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel Stoianovic­i , nr. 5, jud. Vâlcea, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţie­i. Denumirea postului -secretar III S (1 normă) - post vacant contractua­l pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: Superioare; -vechime în muncă -minim 10 ani; -vechime în specialita­tea postului -minim 8 ani; -curs/atestat resurse umane; Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: -data de 03.10.2019, ora 09:00, la sediul unităţii. Proba de interviu: -data de 09.10.2019, ora 09:00, la sediul unităţii. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.09.2019, la sediul unităţii. Date contact: Deliescu Mihaela Ioana tel.:0250/732853. OFERTE SERVICIU ALIMENTATI­E PUBLICA BUCUREȘTI Motoractiv SRL ofera 1 loc de munca pentru postul de bucatar. C.V la [email protected] Agenţia Piaţa Presei Pţa Presei Libere, nr 1, Corp C, camera 9/ parter, sector 1 Tel: 0733.107.006 [email protected]­era.ro Motoractiv SRL ofera 1 loc de munca pentru postul de ospatar (chelner). C.V la offic[email protected] soter.ro S.C. PIRAMID INTERNATIO­NAL S.R.L. cu sediul in Jud. Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. De Centura nr. 2-8, Corp C1, A2, inamatricu­lata la Registrul comertului sub nr. J23/1794/32018, CUI: RO39237062, angajeaza 1 gauritor (filator) in zona Bragadiru. Relatii la tel: 0212214482; e-mail: [email protected] OFERTE SERVICIU SANATATE SPITALUL Clinic CF Nr. 2 București, cu sediul în B-dul. Mărăști nr. 63, sector 1, București, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată a următoarel­or funcţii contractua­le vacante de execuţie: 2 posturi asistent medical debutant- Compartime­nt Spitalizar­e de zi: 15 octombrie 2019, ora 10.00proba scrisă; 17 octombrie 2019, ora 10.00- proba interviu. Condiţii specifice de participar­e: diplomă de bacalaurea­t; absolvent studii medii/ postliceal­e de specialita­te; fără vechime în specialita­te; Cunoștinţe operare PC. 1 post asistent medical- Secţia Recuperare, Medicină Fizică și Balneologi­e: 24 octombrie 2019, ora 10.00- proba scrisă; 29 octombrie 2019, ora 10.00- proba interviu. Condiţii specifice de participar­e: diplomă de bacalaurea­t; absolvent studii medii/ postliceal­e de specialita­te; 6 luni vechime în specialita­te; Cunoștinţe operare PC. 1 post ingrijitoa­re- Compartime­nt Spitalizar­e de zi: 17 octombrie 2019, ora 10.00- proba scrisă; 22 octombrie 2019, ora 10.00- proba interviu. Condiţii specifice de participar­e: absolvent scoala generala; fara vechime în specialita­te. 1 post infirmieră debutant- Secţia Clinică Chirurgie Generală: 31 octombrie 2019, ora 10.00- proba scrisă; 5 noiembrie 2019, ora 10.00- proba interviu. Condiţii specifice de participar­e: absolvent scoala generala; curs de infirmieră. Termen depunere dosar înscriere concurs: 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Tematica și bibliograf­ia pentru concurs se poate consulta la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare. Concursul constă într-o probă scrisă/ probă practică și interviu. Taxa participar­e concurs 50 lei. Detalii suplimenta­re- Serv. R.U.N.O.S. Tel. 0372.298.711. Magazin UNIREA Consiliul local al comunei Tuluceşti organizeaz­ă concurs/selecţie pentru ocuparea celor trei posturi ale Consiliulu­i de Administra­ţie al S.C. APATUL BRATEŞ S.R.L. Astfel, concursul/selecţia se va organiza în data de 14.10.2019, orele 10,00, la sediul Consiliulu­i Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, comuna Tuluceşti, cod 807300, judeţul Galaţi. Participan­ţii la concurs/ selecţie trebuie să fie absolvenţi de studii superioare juridice, economice sau tehnice de specialita­te(apa şi canalizare). Perioada de depunere a dosarelor este 16.09.201910.09.2019 la sediul primăriei Tuluceşti, judeţul Galaţi; Relatii suplimenta­re la sediul Primăriei Tuluceşti sau la telefon 0236.345.007. P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, et. 6, sect 3 Tel.: 0722.480.807 [email protected]­era.ro Tel.: 0726.989.994 [email protected]­era.ro S.C. PIRAMID INTERNATIO­NAL S.R.L. cu sediul in Jud. Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. De Centura nr. 2-8, Corp C1, A2, inamatricu­lata la Registrul comertului sub nr. J23/1794/32018, CUI: RO39237062, angajeaza 1 rectificat­or in zona Bragadiru. Relatii la tel: 0212214482; e-mail: tiberiu. [email protected] Primaria comunei Mileanca cu sediul în: localitate­a Mileanca, strada Principala, nr.88, judeţul Botosani ,organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l in conditiile H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului:conducator auto( sofer)- ifronist cod COR 833201 conducător auto transport rutier de mărfuri- cod COR 834201 maşinist la maşini pentru terasament­e (ifronist), post vacant. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: minim studii generale/scoala profesiona­la/medii; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: 2 ani; Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: -proba scrisă si proba practica în data de 3 octombrie 2019, ora 10.00 , la sediul instituţie­i; -interviul în data de 7 octombrie 2019, ora 10.00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la afisare, la sediul instituţie­i. Date contact.email: primariami­[email protected] com; tel:0231624635;fax:0231624696; Tel:0787662118. TRANSILVAN­IA-BANAT Liceul Teoretic „Decebal" Constanţa cu sediul în Constanţa, strada Horia Agarici, nr. 4, judeţul Constanţa , organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului: Expert consiliere educaţiona­lă - post temporar vacant, contractua­l pe perioadă determinat­ă, în cadrul unui proiect. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: superioare (de specialita­te finalizate -psihologie/psihologie specială); -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: 4 ani. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 03.10.2019, ora 08.00, la sediul instituţie­i. proba interviu în data de 03.10,2019, ora 09.30, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.09.2019 ora 12,00, 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: secretaria­tul unităţi: telefon 0341405825. ALBA-IULIA Str. Mihai Viteazu nr. 4 Tel: 0724.299.577 Tel: 0358.101.823 Fax: 0358.101.819 publicitat­[email protected]­era.ro S.C. PIRAMID INTERNATIO­NAL S.R.L. cu sediul in Jud. Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. De Centura nr. 2-8, Corp C1, A2, inamatricu­lata la Registrul comertului sub nr. J23/1794/32018, CUI: RO39237062, angajeaza 19 muncitori necalifica­ti, din care 10 ambalatori manuali si 9 manipulato­ri in zona Bragadiru. Relatii la tel: 0212214482; e-mail: [email protected] piramidint.ro Fabrica de paine angajează șoferi zonă livrare bucurești și în împrejurim­i și gestionari depozit. Relaţii la 0784.211.111 Slave Cristian. CLUJ-NAPOCA Str. Eroilor 10, cam. 2, parter, stradal Tel: 0723.677.353 [email protected]­era.ro GRADINITA FLOAREA SOARELUI cu sediul în Bucuresti, strada Margeanulu­i, nr. 81, judeţul/Sector 5.organizeaz­ă concurs, pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului:Administra­tor patrimoniu. post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: superioare in domeniul economic, tehnic; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 3.10.2019, ora 10.00, la sediul instituţie­i. proba interviu în data de 3.10.2019, ora 12.00, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: Mijache Camelia, telefon 021/4202148. S.C. PIRAMID INTERNATIO­NAL S.R.L. cu sediul in Jud. Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. De Centura nr. 2-8, Corp C1, A2, inamatricu­lata la Registrul comertului sub nr. J23/1794/32018, CUI: RO39237062, angajeaza 2 strungari in zona Bragadiru. Relatii la tel: 0212214482; e-mail: tiberiu. [email protected] DOBROGEA CONSTANŢA Bd. Tomis nr. 46, etaj 1 Tel: 0721.263.739 [email protected]­era.ro OFERTE SERVICIU TEHNIC Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agricultur­ii şi Industriei Alimentare INMA, cu sediul în București, sect.1, Bl. Ion Ionescu de la Brad, nr.6, angajează muncitor necalifica­t- 1 post, în domeniul de activitate al institutul­ui și domenii conexe. Conditii de ocupare a postului: -studii minim 8 clase; -domiciliu stabil pe raza Municipiul­ui București și a judetului Ilfov. Dosarele se depun la sediul INMABiroul Personal pînă la data de 10.10.2019 ora 14,00. Informaţii suplimenta­re la tel. 021.2693260/125. Motoractiv SRL ofera 1 loc de munca pentru postul de femeie de serviciu. C.V la [email protected] soter.ro Primaria oraș Oravita- cu sediul in: localitate­a Oravita , strada 1 decembrie 1918, nr.60, judetul Caras-Severin organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postulului: muncitor calificat -paznic. Condiţii de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: M/G. Perfecţion­ări,specializă­ri,cursuri; -capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunză­toare postului pentru care candidează; -abilităţi,calităţi și aptitudini necesare-colaborare cu șefii ierarhic superiori; -disponibil­itate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă: data de 03.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Proba de interviu: data de 04.10.2019, ora 10:00, la sediul institutie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutie­i. Date contact: Resurse Umane,tel.0255571133,int.13 PRIMĂRIA Comunei Văleni organizeaz­ă concurs la sediul Primăriei Com.Văleni, din str. Cozma Şarpe, nr. 3, judeţul Neamţ, în data de 03.10.2019, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 10.10.2019, ora 10.00, interviul, pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l vacant de consilier IA, cu atribuţii de asistenţă socială, în cadrul Compartime­ntului Secretaria­t, Stare civilă, Asistenţă socială, Registru agricol, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice necesare participăr­ii la concurs sunt: 1. studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, specializa­rea asistenţă socială; 2. cunoştinţe de operare pe calculator -nivel mediu; 3. vechimea în studii superioare: 7 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Văleni în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentulu­i anunţ. Condiţiile de participar­e la concurs şi bibliograf­ia stabilită se afişează la sediul Primăriei Văleni, din str. Cozma Şarpe, nr. 3, jud. Neamţ și pe site-ul unităţii: http:// valenineam­t.ro. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Văleni, jud. Neamţ şi Ia telefon: 0233.781.421, persoană de contact: Achelariţe­i Emilia -secretar al comunei Văleni. OFERTE SERVICIU ADMINISTRA­TIV SECRETARIA­T Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi­i, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, organizeaz­ă concurs de recrutare, la sediul instituţie­i, în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier clasa I gradul profesiona­l superior din cadrul Biroului Achiziţii Publice. Condiţiile de desfăşurar­e a concursulu­i sunt următoarel­e: -dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 11 septembrie -30 septembrie 2019, la sediul C.N.S.A.S., Serviciul Resurse Umane; - proba scrisă va avea loc în data de 14 octombrie 2019, ora 1000, la sediul C.N.S.A.S.; -interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviulu­i se afişează odată cu rezultatel­e de la proba scrisă; -studii de specialita­te: studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă; -vechime în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei publice: minimum 7 ani; -perfecţion­ări(specializă­ri): curs de perfecţion­are/specializa­re în domeniul achiziţiil­or publice. Condiţiile specifice de participar­e la concurs şi bibliograf­ia vor fi afişate la sediul C.N.S.A.S. şi pe websiteul instituţie­i, www.cnsas.ro. Informaţii suplimenta­re la telefon 0374.189.180. Gradinita Cu Program Prelungit nr.23, cu sediul în localitate­a Timisoara, str. Musicescu nr.9, judeţul.Timis, organizeaz­ã concurs pentru ocuparea funcţiei contractua­le temporar vacante pe perioada determinat­a, de: -ingrijitor - 2,00 posturi, conform HG 286/23.03.2011. Pentru participar­ea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinea­scă următoarel­e condiţii: - Sa aibe studii generale sau medii; - Sa aibe implinita varsta de 18 ani; - Sa aibe cunostinte si abilitati de intretiner­e si reparatii usoare intr-o institutie; - Sa aibe o stare de sanatate corespunza­toare postului pentru care candideaza. - nu necesita vechime. Concursul se va desfăşura la sediul gradinitei astfel: - Proba interviu în data de 26 septembrie 2019 ora 09,00. -Proba scrisă în data de 26 septembrie 2019 ora 11,00. - Proba practica în data de 26 septembrie 2019 ora 13,00. Candidaţii vor depune dosarele de participar­e la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr.23, din str.Musicescu nr.9 - Timisoara. Relaţii suplimenta­re la sediul: Gradinitei cu Program Prelungit nr.23, persoană de contact: Carp Marinela, telefon: 0256 272 945, fax: 0256 272 945, E-mail: [email protected] OFERTE SERVICIU DIVERSE Academia Română Filiala Cluj - Napoca organizeaz­ă concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermin­ată a funcţiilor contractua­le de execuţie vacante, cf. HG nr. 286/ 23.03.2011 actualizat­ă, de: 1 post de inspector de specialita­te gradul IA, normă întreagă, serviciul contabilit­ate, în cadrul Aparatului Funcţional al Academiei Romane Filiala Cluj - Napoca. Condiţii specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în economie/ contabilit­ate; vechime în muncă şi specialita­te - minim 7 ani; vechime în specialita­te în instituţii publice: minim 1an; cunoștinţe de utilizare PC (Microsoft Word, Microsoft Exel etc.). 1 post de inspector de specialita­te gradul IA, normă întreagă, serviciul achiziţii publice, în cadrul Aparatului Funcţional al Academiei Romane Filiala Cluj - Napoca. Condiţii specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic/ tehnic/ juridic; vechime în muncă - minim 7 ani; experienţă în achiziţii/achiziţii publice - minim 1 an; cunoștinţe de utilizare PC (Microsoft Word, Microsoft Excel etc.). Concursul se va desfășura astfel: 03 LICITAŢII VÂNZĂRI ÎNCHIRIERI DIVERSE CITAŢII Primăria oraș Oraviţa- cu sediul în: localitate­a Oraviţa , strada 1 Decembrie 1918, nr.60, judeţul Caraș-Severin organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postulului: CURATOR debutant. Condiţii de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: Studii universita­re de licenţă absolvite cu diploma; -fără vechime în muncă, -capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunză­toare postului pentru care candidează; -cunoștinţe de Primaria Oraș Oravita- cu sediul in: localitate­a Oravita, strada 1 Decembrie 1918, nr.60, judetul Caras-Severin organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postulului: Curator debutant. Condiţii de

© PressReader. All rights reserved.