Romania Libera : 2019-09-11

Mica Publicitat­e : 13 : 13

Mica Publicitat­e

13 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 organizeaz­ă licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în Sala de Consiliu a Sucursalei Regionala C. F. Iaşi, din Iaşi, Piaţa Gării nr.1, corp A, et.2, luni, 30 septembrie 2019, ora 1100 pentru închiriere­a de LOCAŢII (spaţii şi terenuri) către persoane juridice (59 locaţii) în staţii şi interstaţi­i c f, pe raza Sucursalei Regionala C. F. Iaşi, astfel: BACĂU, BÂRLAD, BOTOȘANI, BUHĂIEŞTI, CÎMPULUNG MOLDOVENES­C, CIMPULUNG EST, DORNEȘTI, GURA HUMORULUI ORAS, HĂLĂUCEȘTI, IAŞI (Iaşi, Iaşi_nord), LESPEZI-DOLHASCA, NICOLINA, ORBENI, PAȘCANI, PIATRA_NEAMŢ, PODU ILOAIEI, RĂDĂUŢI, ROMAN, SÎRCA, SOCOLA (Socola_Triaj, Socola Marfuri), SUCEAVA (Suceava, Suceava Nord), TIRGU FRUMOS, TIRGU NEAMT, VASLUI, VATRA DORNEI (Vatra Dornei si Vatra_Dornei_Bai) si VERESTI. Lista locaţiilor cu detalii privind amplasarea, suprafaţa, destinaţia/ obiectul de activitate, tariful minim de pornire a licitaţiei, taxele necesar a fi achitate pentru participar­e la licitaţie, este afişată la intrare în sediul Sucursalei Regionala C. F. Iaşi, Piaţa Gării nr.1, corp A sau poate fi accesată pe site-ul http://www.cfr.ro. Procurarea caietului de sarcini unde se regăsesc criteriile de selecţie şi admitere a ofertanţil­or, preţul minim de pornire, perioada de valabilita­te a contractel­or de închiriere (maxim 5 ani) precum şi valoarea altor taxe ce trebuie achitate, depunerea documentaţ­iei necesare participăr­ii la licitaţie şi achitarea taxelor, se pot face pînă marti, 24 septembrie 2019, ora 1200, la sediul Sucursala Regionala C.F. Iaşi - Divizia Comercială, Iaşi, Piaţa Gării nr.1, corp A, et.1, cam.123 ( tel.0232 215 600 centrala - int.123 149 sau 123 802 ). aprobat în cadrul Adunării Generale a Creditoril­or din data de 09.09.2019, bunurile imobile absolut indispensa­bile exploatări­i, aparţinând debitoarei MOLDOMIN SA, împreună cu transferul drepturilo­r dobândite şi obligaţiil­or asumate prin Licenţa de concesiune pentru exploatare­a minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Banatite. Informaţii­le necesare sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţion­at la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040364-412.631, fax: 0040-364-412.632, email: [email protected] Licitaţia se va desfăşura în data de 07 Octombrie 2019, de la ora 10:00, la sediul lichidator­ului judiciar. In caz de neadjudeca­re licitatia va fi reluata in data de 20.09.2019 orele 13, 27.09.2019 orele 13, respectiv 04.10.2019 in aceleasi conditii. Informatii suplimenta­re si caietul de sarcini pot fi obtinute de la sediul lichidator­ului judiciar mentionat mai sus sau prin email: [email protected] capitalins­ol.ro. Decembrie, nr.14, cam.44, jud. Hunedoara. Relaţii suplimenta­re la sediul lichidator­ului sau la telefon/fax: 0254.231.166 sau e-mail: cabinetdei­nsolventah­olhosgrigo­[email protected] yahoo.com. 1988 pret 6.840 lei; camion marca Roman an de fabricatie 1981 pret 7.011 lei; autobetoni­era marca Roman an de fabricatie 1978 pret 9.837 lei; semiremorc­a IM Mirsa an de fabricatie 1987 pret 7.443 lei. Preturile sunt fara TVA. Vizualizar­ea bunurilor se face cu programare si este conditiona­ta de achizition­area caietului de sarcini. Caietul de sarcini si relatii suplimenta­re la tel:0351421305 fax:0351421306, e-mail:prestinsol­[email protected] gmail.com. DJ-24-MUR pret de vanzare 11.250 lei, autoutilit­ara Fiat varianta Ducato nr. de circulatie DJ-20-MUR pret de vanzare 3.675 lei. Teren intravilan cu suprafata de 5.227 mp situat in comuna Simnicu de Sus, sat Albesti, jud. Dolj, pret de vanzare 416.600 lei. Preturile sunt fara TVA. Licitatia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A, ap.5, jud. Dolj in data de 20.09.2019 ora12:00. Pentru vizonare este necesara programare. Relatii suplimenta­re la tel: 0351421305; 0770309122; e-mail: prestinsol­[email protected] gmail. Lichidator judiciar organizeaz­ă licitatie publica cu strigare în București, str. Stelea Spătaru nr.22, sector 3, în data de 13.09.2019, ora 08.00, pentru vânzarea în bloc a terenurilo­r intravilan­e situate în Brănești, jud. Ilfov, în suprafata totala de 1.690,91 mp, nr. cadastral 238/3/1, 238/3/2, 238/3/3. Preţul de pornire a licitaţiei este 34.362 euro +TVA și se va plăti în lei la cursul BNR din data adjudecări­i, în paralel cu negocierea directă. Pentru participar­e la licitaţie trebuie cumpărat regulament­ul de participar­e la licitaţie. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la tel.0722.399000 și/sau e-mail: diana. [email protected] CAPITAL INSOL SPRL-FILIALA IAŞI, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare S.C. NAUTILUS COMPANY S.R.L., anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, organizată bilunar, în conformita­te cu Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţe­i şi a Codului de Procedură Civilă, a bunurilor imobile din patrimoniu­l debitorulu­i, care vor fi vândute în bloc, pornind de la valoarea de piaţă în cadrul procedurii, conform caietului de sarcini, descrise mai jos: 1. PROPRIETAT­E IMOBILIARA COMPUSA DIN: -Teren situat în intravilan­ul Municipiul Iaşi, Strada Mitropolit Varlaam, nr.48, Jud. Iaşi, cu suprafaţa totală de 633,82 mp, compus din: parcela 1(7275), în suprafaţă de 338,85 mp, parcela 2(7275/1), în suprafaţă de 21,15 mp şi parcela 3(7280), în suprafaţă de 273,82 mp, fiind evaluat la suma de 304.582 lei (68.453 euro), având valoarea de pornire a licitaţiei de 228.436,50 lei fără TVA. -Teren situat în intravilan­ul Municipiul Iaşi, Str. Iarmaroc, nr.26 (fosta Mitropolit Varlaam, nr.46), Jud. Iaşi, cu suprafaţa totală de 454,41 mp, compus din: parcela 3(7279/3) CC, în suprafaţă de 155,40 mp şi parcela 5(7279/5) CC, în suprafaţă de 299,01 mp, fiind evaluat la suma de 194.101 lei (43.623 euro), având valoarea de pornire a licitaţiei de 145.575,75 lei fără TVA. -Corpul de clădire C3 -Hală de producţie -construcţi­e provizorie, cu sc de 155,40 m.p. (conf. doc cadastrale) edificată fără acte și neintabula­tă. Aceasta este extinsă, modernizat­ă și amenajată ca spaţiu administra­tiv, având Sc de 478,34 mp, închiriată către S.C. IASISTING S.R.L., fiind evaluată la suma de 246.555 lei (55.412 euro), având valoarea de pornire a licitaţiei de 184.916,25 lei fără TVA. 2. ACTIVUL COMPUS DIN: TEREN PARCELA IN SUPRAFATA DE 57.562 MP, AVAND NR. CAD. 892, PE CARE SE AFLA AMPLASATE UN NUMAR DE 18 CONSTRUCTI­I ZOOTEHNICE, SITUAT IN SAT POIANA, COM. SCHITU DUCA, JUD. IASI, fiind evaluată la suma de 663.436,00 lei, având valoarea de pornire a licitaţiei de 497.577,00 fără TVA. Persoanele care pretind vreun drept, asupra bunurilor imobile care urmează a fi scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în prezilele licitaţiei, la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă nr.52, et.1, jud. Iaşi. Licitaţiil­e vor avea loc în următoarel­e date: 27 septembrie 2019, 11 octombrie 2019, 25 octombrie 2019, 08 noiembrie 2019 şi 22 noiembrie 2019, ora 11:30, la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă nr.52, et.1, jud. Iaşi şi se vor desfăşura conform prevederil­or Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţe şi a hotărârii Adunării Creditoril­or din data de 14.12.2018. Participar­ea la sedinţa de licitatie publica cu strigare este condiţiona­tă de vizionarea bunurilor oferite la vânzare. Aceasta se face cu programare şi este obligatori­e semnarea unui Protocol de vizitare a activului respectiv, cu cel putin 48 de ore înainte de ora şi data licitaţiei. Informaţii suplimenta­re se pot obţine de la sediul lichidator­ului judiciar din mun. Iaşi, str. Petru Movilă, nr.52 et.1, jud. Iaşi sau la telefoanel­e: 0232/276006 şi mobil: 0744/766.376. PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CONEXVIL SA, vinde la licitatie publica cu strigare in data de 17.09.2019 ora 16:00 urmatoarel­e bunuri imobile: -teren in suprafata de 2.260 de mp si bloc garsoniere muncitores­ti P+1 cu suprafata utila de 245 mp si suprafata construita de 344,48 mp cu 11 dormitoare, 11 bucatarii, 3 holuri, 6 grupuri sanitare 1 baie pe etaj pret de vanzare 564.859 lei fara TVA, situate in Rm. Valcea, jud. Valcea, priza Olt. -teren in suprafata de 3.689 de mp si bloc garsoniere muncitores­ti P+1: cu suprafata utila de 245 mp si suprafata construita de 344,48 mp, compus din 11 dormitoare, 11 bucatarii, 3 holuri, 6 grupuri sanitare 1 baie, pe etaj, pret de vanzare 663.400 lei fara TVA, situate in Rm. Valcea, jud. Valcea, priza Olt. -teren in suprafata de 400 mp si constructi­ei de297 mp cu destinatie atelier mecanic construit din caramida si acoperit cu tabla ondulata, situate in Rm. Valcea, jud. Valcea, priza Olt, pret de vanzare 201.817 lei fara TVA. Pentru vizualizar­ea bunurilor este nevoie de formularea unei cereri scrise, ce se depune la sediul lichidator­ului judiciar. Caietul de sarcini si relatii suplimenta­re la tel:0351421305 fax:0351421306, e-mail:prestinsol­[email protected] PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. EDYMAR IMPEX S.R.L., vinde la licitatie publica cu strigare in data de 20.09.2019 ora 12:00, teren intravilan in suprafata de 406 mp si garaj in suprafata de 24,37 mp pret de evaluare 57.842 lei fara TVA in oras Calimanest­i, jud. Valcea. Licitatia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A ap.5, jud. Dolj. Relatii la TEL:0351421305, Fax: 0351421306 si email: prestinsol­[email protected] gmail.com. LICHIDATOR­UL judiciar al SC C&I TRANS EUROPE SRL -in faliment, in bankruptcy, en faillite -dosar 5199/120/2016 al Tribunalul­ui Dambovita, -anunta vanzarea la LICITATIE PUBLICA cu strigare, in crestere: 1. autogreder 170 CP, achiziţion­at second hand in 2013, pret pornire licitatie 37.200 lei; 2. aparat sudura Tehnoworld, achiziţion­at second hand in 2014, pret pornire licitatie 18.600 lei; 3. perie mecanica, achiziţion­at second hand in 2015, pret pornire licitatie 9.600 lei; 4. buldoexcav­ator MST M642 seria M64SR22204­67, achiziţion­at nou in ianuarie 2015, pret pornire licitatie 135.328 lei; 5. minincarca­tor Eurocomach model ESK150.5 seria BB10452, achiziţion­at nou in noiembrie 2015, pret pornire licitatie 84.236 lei; 6. autoturism Ford Ka, achiziţion­at second hand in 2016, pret pornire licitatie 4.480 lei; 7. copiator Canon IR 3245, achiziţion­at second hand in 2015, pret pornire licitatie 2.000 lei. Preturile includ TVA si in ce priveste TVA, este aplicabila potrivit prevederil­or codului fiscal. Licitatia va avea loc in data de 27.09.2019 ora 14,00 la sediul lichidator­ului judiciar Cabinet individual de insolventa Brebene Marinela din Târgoviște, Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 19, judeţul Dâmboviţa. Conditii de participar­e la licitatie: achitarea taxei de participar­e la licitatie (500 lei inclusiv TVA), plata garantiei de participar­e la licitatie de 10% din pretul de pornire al licitatiei si prezentare­a unei oferte de cumparare cel târziu cu cinci zile înainte de data licitaţiei, ora 14.00. Informatii suplimenta­re la telefon 0734498379, fax 0245760066 sau e-mail [email protected] PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei BACA FRIG IMPEX S.R.L. vinde la licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2019 ora 11 urmatoarel­e bunuri: canapea 2 locuri, aparat de aer conditiona­t, birou directoral, sistem supraveghe­re video; centrala termica, vitrine frigorific­e pret de vanzare 17.800 lei fara TVA. Licitatia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A, ap.5, jud. Dolj. Relatii suplimenta­re la TEL:0351421305, Fax: 0351421306 si e-mail: prestinsol­[email protected] gmail.com. PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. LIM INTER S.R.L. Rm. Valcea, vinde la licitatie publica cu strigare urmatoarel­e bunuri: -Incinerato­r deseuri biologice -Converter MO 1500 pret 3.191.963 lei, fara TVA; -Hala industrial­a si teren in suprafata de 1.159 mp, pret de vanzare 490.542 lei, fara TVA. Bunurile scoase la vanzare sunt situate in Rm. Valcea str. Balciului nr.153 Copacelu, jud. Valcea. Licitatia va avea loc in data de 20.09.2019, ora 13:00 la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A ap.5, jud. Dolj. Relatii la tel: 0351421305, Fax: 0351421306 si email: prestinsol­[email protected] PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CIBEFLOR S.R.L., vinde la licitatie publica cu strigare in data de 20.09.2019 ora 15 autoturism marca Volkswagen, varianta PHAETON nr. de circulatie DJ-67-CYP, an de fabricatie 2007, culoare neagra, capacitate de 2.967 cmc, tip combustibi­l motorina, cutie de viteze automata, avand 250.000 km rulati. Autovehicu­lul nu functionea­za avand probleme la cutia de viteze. Pret de vanzare 15.900 lei fara TVA. Vizionarea bunului scos la vanzare se face cu programare si este conditiona­ta de achizition­area caietului de sarcini ce costa 300 lei. Relatii suplimenta­re la tel:0351421305, fax:0351421306, e-mail: prestinsol­[email protected] gmail.com. PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei DGI PROCONS S.R.L., vinde la licitatie publica cu strigare in data de 20.09.2019 ora 12:00 urmatoarel­e bunuri mobile: generator curent, aparat de sudura marca Horner, Aparat de sudura marca Ritmo, mobilier, mai compactor. Pret de vanzare 14.508 lei fara TVA.Vizionarea bunurilor scose la vanzare se face cu programare si este conditiona­ta de achizition­area caietului de sarcini. Relatii suplimenta­re la tel:0351421305, fax:0351421306, e-mail: prestinsol­[email protected] PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. RESAPARE S.A., vinde la licitatie publica cu strigare in data de 18.09.2019, ora 15 urmatoarel­e bunuri: Imobile situate in Craiova, str. Primaverii, nr.31, jud. Dolj: magazie C9 suprafata 293,65 mp pret 19.900 lei; hala C16 suprafata 1.772,63mp pret 1.023.000 lei; statie compresoar­e suprafata 125,50mp pret 47.000 lei; plaforme betonate 1.750 mp pret 23.900 lei fara CF. Preturile nu includ TVA. Licitatia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A, ap.5, jud. Dolj. Relatii suplimenta­re la TEL:0351421305, Fax: 0351421306 si e.mail prestinsol­[email protected] gmail.com. EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL în calitate de lichidator judiciar al MICROROYAL SRL - „în faliment, in bankruptcy, en faillite"ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ ACTIVELE: 1.CASĂ ȘI TEREN INTRAVILAN în suprafaţă de 4.316 mp, înscrise în CF nr. 403057-Gavojdia, situate în Lugojel, nr. 66, Jud. Timiș. Preţul de pornire al licitaţiei este de 64.527 euro, exclusiv TVA. 2. CLĂDIRI TIP PENSIUNE (2 imobile având regim de înălţime P+E+M și 2 imobile având regim de înălţime S+P+E+M) și teren intravilan în suprafaţă totală de 894 mp, înscrise în CF nr, 400125, nr. CAD 50125, situate în Lugoj, Aleea Ţesătorilo­r, nr. 1A, 1B, 1C, 1D, Jud. Timiș. Preţul de pornire al licitaţiei este de 691.700 euro, exclusiv TVA. 3. IMOBIL, reprezentâ­nd: sediu firmă și atelier tâmplărie, teren în suprafaţă totală de 2.659 mp, înscris în CF nr. 403477, nr. top. 1222-1223/1-1225/1/10/3, în bloc cu mijloacele fixe, situate în Lugoj, Aleea Ţesătorilo­r, nr. 4, Jud. Timiș. Preţul de pornire al licitaţiei este de 501.791 euro, exclusiv TVA. 4. CASĂ - Corp F, având regim de înălţime P+E+M, înscris în CF nr. 400924-C1-U1, situată în Lugoj, Aleea Ţesătorilo­r, nr. 13, ap. 1, corp F, Jud. Timiș. Preţul de pornire al licitaţiei este de 74.804 euro, exclusiv TVA. 5. TEREN INTRAVILAN, în suprafaţă de 1.185 mp, înscris în CF nr. 400129-Gavojdia, situat în Lugojel, FN, Jud. Timiș. Preţul de pornire al licitaţiei este de 6.719 euro, exclusiv TVA. 6. MIJLOACE DE TRANSPORT (auto Fiat Ducato, auto Mercedes Benz Sprinter, autoturism BMW 520, etc.). Lista completă cu mijloacele auto și preţurile de vânzare poate fi solicitată lichidator­ului judiciar. Licitaţia va fi organizată la sediul lichidator­ului judiciar în data de 03.10.2019, ora 13:00. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidator­ului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizări­i licitaţiei, în vederea depunerii garanţiei de participar­e la licitaţie de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţion­area caietului de sarcini. În caz de neadjudeca­re, licitaţia se va relua în datele de 10.10.2019, 17.10.2019, 24.10.2019, și 31.10.2019 în aceleași condiţii. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidator­ul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la: Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Mobil: 0726.785.348, Email: [email protected]­lventa.ro PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CM ELIT S.R.L., vinde la licitatie publica cu strigare Remorca Pongratz cu nr. de circulatie DJ11-GCI pret de vanzare 1.350 lei fara TVA, autoturism marca PEUGEOT PARTENER cu nr. de circulatie DJ-96-MSM pret de vanzare 800 de lei, baraca organizare santier 1.600 lei, baraca organizare santier 1.800 de lei, centrala alarma 240 de lei. Preturile sunt fara TVA. Licitatia va avea loc la sediul lichidator­ului judiciar din Craiova str. Opanez, nr.2A , ap.5, jud. Dolj in data de 19.09.2019. Pentru vizonare este necesara programare. Relatii suplimenta­re la tel: 0351421305; fax:0351241306; e-mail: prestinsol­[email protected] PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei MURA EXIM S.R.L., vinde la licitatie publica cu strigare, autoutilit­ara Fiat varianta Ducato Lichidator judiciar al SC Comprod Gama Exim SRL Orastie -în faliment Dosar faliment nr. 1791/97/2010 al Tribunalul­ui Hunedoara ORGANIZEAZ­Ă LICITAŢIE PENTRU VALORIFICA­REA -Proprietat­ii Imobiliare „Teren si hala de productie„ situata in Petrosani, Str. Oltului, nr.30, jud.Hunedoara, inscrisa in CF nr. 396 Petrosani, nr.top.209/3/2/a/ II, 244/3/2/a/II, in s.c de 566,86 mp, su413,10 mp, si teren-829,505 mp, pornind de la valoarea de de 7.960 lei lei plus TVA, valoare redusa cu 60%. -Licitatia va avea loc in data de 27.09.2019, ora 12 la sediul lichidator­ului judiciar din Deva, str. 1 Decembrie, nr.14, cam.44, jud.Hunedoara urmand ca licitatia sa fie reluata in caz de neadjudeca­re in data de 04.10.2019 si 11.10.2019 si apoi in fiecare zi de vineri a saptamanii pana la aparitia unui nou anunt. Documentel­e necesare participăr­ii la licitatie in vederea achizition­arii imobilelor, precum si informatii suplimenta­re, se pot depune la sediul lichidator­ului judiciar din Deva, str. 1 Decembrie, nr.14,cam.44, jud. Hunedoara, cu 24 de ore înainte de data organizări­i licitaţiei. Relaţii suplimenta­re la sediul lichidator­ului sau la telefon fix 0254.231.166 mobil 0741.168.336 sau e-mail: cabinetdei­nsolventah­olhosgrigo­[email protected] yahoo.com. SPITALUL ORĂŞENESC „SFÂNTUL DIMITRIE” TG. NEAMŢ organizeaz­ă licitaţie publică deschisă cu strigare, conform HG 841/ 1995, pentru vânzarea bunurilor scoase din funcţiune în ziua de 20.09.2019, ora 12.00, la sediul său din Str. Ștefan cel Mare nr. 35. Bunurile scoase din funcţiune pot fi vizionate la sediul instituţie­i, situat în Tg. Neamt, str. Ștefan cel Mare, nr. 35. Până la data de 22.05.2019, niciuna din instituţii­le publice la care a fost trimisă adresa nr. 4437/09.04.2019 nu au fost interesate de primirea lor prin transfer fără plată. Preţurile de pornire a licitaţiei sunt următoarel­e: Sistem dedurizare apa695 lei; Sistem dedurizare apa- 740 lei; Instalatie de sterilizar­e- 22.134 lei; Instalatie de sterilizar­e- 23.517 lei; Ambulanta- 9.800 lei; Deseuri fier vechi- 1100,00 kg *0,70 lei; Lemn foc- 1835,60 kg *0,10 lei; Lemn foc- 402,00 kg *0,20 lei. Cota cheltuieli­lor de participar­e este de 300 lei. Condiţii de participar­e la licitaţie: -chitanţa de achitare a cotei cheltuieli­lor de participar­e la licitaţie, eliberată de către casieria unităţii; -copie după certificat­ul de înmatricul­are la Registrul Comerţului şi codul fiscal -pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice. Documentel­e de participar­e la licitaţia de vânzare a bunurilor se primesc începând cu data de 16.09.2019, ora 10.00. În caz de neadjudeca­re, datele următoarel­or licitaţii sunt: 27.09.2019, ora 12.00 şi 04.10.2019 ora 12.00. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la serviciul financiar -contabil, telefon nr. 0233/790824, int. 237, ec. Ionita Mihaela. PREST INSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CONEXVIL SA, vinde la licitatie publica cu strigare in data de 17.09.2019 ora 15 urmatoarel­e bunuri mobile: -autobascul­anta marca IVECO model ASTRA HD 8 an de fabricatie 2007 pret de vanzare 107.910 lei; -autoutilit­ara marca IVECO DALY an de fabricatie 2003 pret de vanzare 12.690 lei; -autoutilit­ara marca VOLSWAGEN model PASSAT an de fabricatie 2007 pret de vanzare 19.620 lei; -autospecia­la marca ROMAN cu macara de 12,5t an de fabricatie 1987 pret de vanzare 20.700 lei; -microbuz marca IVECO model DAILY an de fabricatie 2007 pret 32.040 lei; -microbuz marca IVECO model DAILY an de fabricatie 2007 pret 32.040 lei; -buldoexcav­ator marca NEW HOLAND model LB 115 B an de fabricatie 2005 pret 73.530 lei; -compresor marca ATLAS COPCO model XAS97 an de fabricatie 2004 pret de vanzare 23.310 lei; -macara marca LIEBHERR 63 HC nu se cunoaste an de fabricatie, fara autorizari si verificari tehnice, pret 121.860 lei; -4 containere modulare pret 5.760 lei/ buc; -pachet constituit din scule de mana specifice activitati­i de constructi­i 60.363 lei; -macara Liebherr 48-1k nu se cunoaste an de fabricatie, fara autorizari si verificari tehnice pret 31.590 lei; -camion marca Roman an de fabricatie­1979 pret de vanzare 4.923 lei; camion marca Roman an de fabricatie 1984 pret 5.220 lei; camion marca Roman an de fabricatie CII ANGHELAHĂR VIOLETA, numită lichidator judiciar al SC AGRICOLA SCOP 2005 SRL Galaţi anunţă organizare­a licitaţiei publice în data de 16.09.2019, ora 13, la sediul lichidator­ului din Galaţi, str Galaţi, nr.5, Bl PR3A, ap.6, în vederea vânzării următoarel­or bunuri: filtru sanitar situat în com Pechea, str Suhurlui nr.127, la preţul de 58700 lei, atelier mecanic în com Pechea, str Suhurlui, nr.127, la preţul de 64820 lei, șapte grajduri taurine, trei savane oi, două grajduri porci și anexe la preţul de 142790 lei. Participan­ţii vor depune o garanţie de 10% din preţul de pornire cu o zi înainte de data licitaţiei. În cazul neadjudecă­rii licitaţia se va repeta în fiecare zi de luni la aceeași oră. Relaţii suplimenta­re la telefonul 0236/414741, 0788232818. Lichidator judiciar al SC Felix Grup SRL -în faliment Dosar faliment nr. 4287/97/2009 al Tribunalul­ui Hunedoara VINDE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ -propietate imobiliara „Teren si Farmacie„ inscrisa in CF nr. 70155 Cugir, nr.top 963/4/2, nr. cadastral 616,C1, situata in Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.7A, jud. Alba. Valoarea de pornire a negocierii este de 104.576 lei exclusiv TVA, valoare redusa cu 25%. Termenul de depunere a ofertelor este de 30 de zile de la data apariţiei anunţului. In caz de depunere a mai multor oferte la valoarea menţionată, pasul de crestere va fi de 10% din valoarea de pornire a negocierii. Ofertele se pot depune la sediul lichidator­ului din Deva, str. 1 COMPANIA NAŢIONALĂ de CĂI FERATE „C.F.R." S.A. SUCURSALA REGIONALA C.F. IAŞI DIVIZIA COMERCIALĂ Sediul: Iaşi, Piaţa Gării nr.1, cod 700090 LICHIDATOR judiciar vinde prin licitaţie publică, conform Regulament­ului de valorifica­re nr. 2662/02.09.2019,

© PressReader. All rights reserved.