Lister : 2020-09-29

ANNONSE : 14 : 14

ANNONSE

annonse 14 Lister Tirsdag 29. september 2020 RELIGIØSE MØTER KUNNGJØRIN­GER Pinsemenig­heten HVA TRENGER DU? HÅPET Aksjon for Håp Misjonssti­ftelsen Møte med gospelsang­er MELDING OM REGULERING Judith Myrseth I samsvar med PBL § 12-8 varsles det herved om oppstart regulering av et område på 5 daa på Vågsvold - gnr 37, bnr 29,54 i Farsund kommune. Området består av teigen ved dagens gårdsbebyg­gelse. Torsdag kl 1800 (merk tiden) DIN BEDRIFT HER? Judith Myrseth er kjent fra TV, radio og konserter. Hun synger og vitner om Guds kjaerlighe­t, frelse og legedom. Annonsen publiseres på nett og i papiravis. Pris fra kr. 380.- pr. 2 uker (Bindingsti­d 6 mnd.) Møtested : Lindland bedehus Kontakt oss på annonse@lister24.no Hensikten med regulering­en er å tilrettele­gge for 2 nye boliger med tilhørende teknisk infrastruk­tur. Området dekker arealet B50 avsatt til boligbebyg­gelse i kommunepla­nen 2018-2028.. Alle velkommen FORENINGER OG LAG Lister snekker & BINGO PÅ HEIMTUN malerservi­ce Evnt innspill og synspunkte­r kan sendes Tirsdag kl. 19.00 - innen 10.11.2020 til: PREMIER: KR 9.500,- Inn- og utvendlig maling. Rehabilite­ring og nybygg. Asplan Viak AS Distriktet­s beste og billigste bingo! GRATIS kaffe. Aldersgren­se 18 år. Postboks 113, 4575 Lyngdal Tlf 916 25234 E-post: kaare.kallberg@asplanviak.no GRATIS BEFARING Ring 915 60 356 ARBEID UTFØRES LYNGDAL PENSJONIST­FORENING MALING Alt av innvendig maling utføres. Ring 94890929 for gratis befaring. Hilsen norsk mann. PROKLAMA HYGGEKVELD tors. den 1. okt. kl. 18.00 i tors. kjellerstu­a den 1. på okt. Å kl. Bedehus. 18.00 i kjellerstu­a på Å Bedehus. Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker fra siste kunngjørin­g til Lister tingrett, Postboks 33, 4551 Farsund. Kl. 18.00 andakt v/olav Lehne. Kl. Ordinaert 18.00 andakt program v/olav fra kl. Lehne. 18.30 mo/rqduinizae, rlot tpterorig,rbaemvefrr­tankinl.g1, 8te.m30a m/quiz, lotteri, m.m. bevertning, tema 7000m handlegled­e 2 3 sekker a 40 liter Kveldens tem.ma .v/sørlandsad­vokatene – Om den nye arveloven Kogveflrde­mentsidtes­fmulalmakt. v/sørlandsad­vokatene – Om den nye arveloven 120 liter Bjørkeved Reparasjon­er på traktor, redskaper, småmaskine­r, tilhengere, båt tralle. Salg og innbytte. Kiroprakto­r Geir Due 20-133635DFA-LIST Lene Engeland Torkildsen, fødselsnr. 31.07.1975 44642, Uansett alder – hjertelig velkommen til dere alle. Inoggenfrf­oermhtåind­dssfpuållm­ealdkitn. g. Uansett alder – hjertelig velkfomibm­o esntøtitle­rdeorses!alle. Ingen forhåndspå­melding. 200,- Skolegata 7 – LYNGDAL 3 etg. ( Knøtten Kro) Siste bopel: Kvåsveien 228, 4580 Lyngdal Dødsdato: 28.08.2020 Timebest. tlf. 38 34 44 06. 10-20 (10-18) KVAVIK INDUSTRIOM­RÅDE 7000m2 handlegled­e FIBO Les våre nettaviser Kvavik, Lyngdal Tel. 38331010 peannd t. e 80-81-616 Åpentå :m amg-afrne-dfra g Vi har lørdagsåpe­nt fra 10-13 Fyringssen­tral RV43 30 50% til Distriktet­s største LEGO utvalg til alle aldere Listervn 43 • Man-fre 10-20 • Lør 10-18