Lister : 2020-10-01

NYHETER : 11 : 11

NYHETER

11 nyheter Lister Torsdag 1. oktober 2020 ore vinneren i år demien var et faktum. Det har vist seg å vaere en god strategi for dem som har vaert på jakt etter bruktbil dette året.