Lister : 2020-10-01

ANNONSE : 24 : 24

ANNONSE

annonse 24 Lister Torsdag 1. oktober 2020 PREMIUM NORGE = HØY DEKNING I BEFOLKNING­EN OG I DIN MÅLGRUPPE • Dekning på Sørlandets største nettsteder • Dekning på kjente norske nyhetsside­r med sterke lokale fotavtrykk • Dekning på kjente norske nisje nettsteder NASJONALE REGIONALE LOKALE + + + 40 regionale og lokale aviser Mandal - målt i ukentlig dekning Dekning i nedslagsfe­lt: PREMIUM NORGE 89% 89% 92% 91% 86% 74% Mandal Lyngdal Farsund Lokal relevans Kilde: F&M 20/1 MGI (MAI) DEKNING PREMIUM PORTEFØLJE TRYGG KONTEKST unik data MÅLGRUPPER Utnytt kraften i Polaris Media og Schibsted sin egen data for å treffe din målgruppe – gjennom adferd, kontekst eller geotargeti­ng. Bred dekning på Norges største nettsteder Nås enkelt og effektivt med maksimal effekt Brand safe med høy oppmerksom­het Merkevareb­yggende formater med høy effekt – på tvers av plattforme­r annonse@l-a.no annonse@lister24.no