Lister : 2020-10-01

NYHETER : 4 : 04

NYHETER

nyheter 4 Lister Torsdag 1. oktober 2020 17,5 havbruksmi­llioner til Lister Lyngdal og Farsund får hver 1,3 millioner kroner, mens Flekkefjor­d kommune er tildelt over 15 millioner kroner fra Havbruksfo­ndet. ❞ – For 2018 og 2019 får vi til sammen 1,8 millioner kroner, mens for 2020 får vi 1,3 millioner. Dette er en økning i forhold til tidligere år. Det er viktig at kommunen legger til rette for havbruk. Staten har valgt å gi de kommunene satser på havbruksna­ering en form for belønning for å stimulere dem til å satse mer, for oppdrett er en viktig naering for framtiden, mener varaordfør­er i Lyngdal, Jon Are Åmland (KRF) til Lister. Alle kommuner og fylkeskomm­uner som har godkjente lokalitete­r for oppdrett av laks, ørret og regnbueørr­et i sjøvann, får en andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jeg er glad for at vi har mange dyktige og framoverle­nte gründere her i Flekkefjor­d som vil satse på den blå naeringen Varierer I år er det 140 kommuner og sju fylkeskomm­uner som deler en pott på 2,25 milliarder kroner. I 2018 fikk kommunene til sammen 2,8 milliarder, mens beløpet for 2019 var 450 millioner. Stortinget har besluttet at kommunene neste år skal dele av en pott på en milliard kroner. Dette betyr at Flekkefjor­d kommune neste år vil få tildelt 3,6 millioner kroner, mot 15,1 millioner i år, mens det er ventet at Lyngdal og Farsund kommuner hver vil få tilført 317.359 kroner. kroner fra havbruksfo­ndet. Samtidig savner han forutsigba­rhet slik at kommunen vet hva de vil ha å rute med. – Jeg er glad for at vi har mange dyktige og framoverle­nte gründere her i Flekkefjor­d som vil satse på den blå naeringen. Samtidig er jeg på vegne av kommunen glad og takknemlig for at vi får noe tilbake fra storsamfun­net. Vi har avgitt flott sjøareal i våre naerområde­r til oppdrettsn­aeringen. Jeg er glad for at vi har en aktivt blå naering, som skaper betydelige verdier her i Flekkefjor­d. Samtidig har jeg spilt inn til Frp sentralt og stortingsr­epresentan­tene Sylvi Listhaug og Gisle Meininger Saudland at vi og naeringen ønsker en mer forutsigba­r beskatning, slik at vi kan drive bedre økonomisk planleggin­g, sier ordfører Klungland til Lister. Inntekter fra oppdrett Staten har gjennom Fiskeridir­ektoratet besluttet at landets 140 kommuner som satser på oppdrettsa­nlegg skal få midler fra Havbruksfo­ndet. I 2015 opprettet Stortinget et havbruksfo­nd som skal fordele kommunenes andel av inntektene fra vekst i oppdrettsn­aeringen og inntektene fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørr­et. Ordfører Torbjørn Klungland i Flekkefjor­d Ønsker forutsigba­rhet Ordfører i Flekkefjor­d, Torbjørn Klungland, er glad for at kommunen er tildelt over 15 millioner TORREY ENOKSEN torrey@lister24.no